h
Nieuws
8 juli 2015

TTIP-verdrag ook gevaar voor provinciale democratie

Foto: Bas Stoffelsen

Momenteel onderhandelt de Europese Commissie met de Verenigde Staten over een vrijhandelsverdrag (TTIP) en er is een verdrag (CETA) tussen de EU en Canada in de maak. De SP-fractie maakt zich zorgen dat met het wegnemen van handelsbeperkingen ook standaarden worden weggenomen die juist zijn bedoeld om burgers te beschermen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, duurzaamheid en veiligheid. En tevens is de SP beducht voor de bepaling (ISDS-clausule) dat bedrijven (lokale) overheden kunnen aanklagen als zij besluiten nemen die hun belangen zouden schaden. Daarom dienden GroenLinks en SP samen een motie in waarin de Provincie gevraagd worden zich uit te spreken tegen TTIP

Lees verder
8 juli 2015

Provincie moet op zoek naar knelpunten jeugdzorg

Foto: Bas Stoffelsen

De SP wil dat de provincie onderzoek gaat doen naar de behoeften van de gemeenten op ondersteuning op het gebied van de transformatie van de jeugdzorg. Sinds begin 2015 is de jeugdzorg de verantwoordelijkheid van gemeenten en niet meer van de provincie. Maar de SP vindt niet dat de verantwoordelijkheid daarmee ophoudt. Het provinciebestuur zegt dat alles goed gaat maar de SP hoort andere geluiden.

Lees verder
8 juli 2015

SP maakt zich zorgen over provinciale democratie

Bij de algemene beschouwingen heeft de Gelderse SP haar zorgen uitgesproken over de provinciale democratie. Volgens Fractievoorzitter Eric van Kaathoven groeit de tweedeling, in de samenleving maar ook in de politiek. En dat wordt volgens de SP nog eens versterkt doordat het provinciebestuur de verkiezingen vooral als hinderlijke onderbreking lijkt te zien zien bij het uitvoeren van de al ingezette koers.

Lees verder
1 juli 2015

Wel de Giro, niet de centen

Foto: SP / www.girogelderland.nl

Vrijdag 26 juni heeft de organisatie van de Giro d’italia bekendgemaakt dat deze wielerronde start in Gelderland. De Italiaanse wielerwedstrijd zal onder andere Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen aandoen. De financiering van is echter nog niet rond omdat de verwachtte rijksbijdrage van 2,5 miljoen en de sponsoropbrengsten van 2 miljoen nog lang niet zeker zijn. De SP ziet liever dat de provincie geld investeert in amateur en breedtesport voor alle Gelderlanders.

Lees verder
30 juni 2015

SP wil rol voor provincie bij grensoverschrijdende conflicten

De Gelderse SP heeft vragen gesteld over de rol die de provincie kan spelen bij conflicten tussen burgers, bedrijven en overheden over de landsgrenzen heen. Volgens SP Statenlid Agnes Lewe is er te weinig aandacht voor conflicten over de grenzen heen en staan burgers erg zwak wanneer ze een probleem op de grens willen aankaarten in Duitsland. Recente voorbeelden zijn het voorgenomen windmolenpark bij Kranenburg of verkeersproblemen in Babberich als gevolg van een wegafsluiting in Duitsland. De SP wil weten op welke manier de provincie burgers en gemeenten kan ondersteunen in dergelijke gevallen.

Lees verder
29 juni 2015

Gelderland zet dubbelspoor Arnhem-Winterswijk nu al weer op een zijspoor

Foto: Bas Stoffelsen

Het provinciebestuur heeft niet genoeg geld voor de voorgenomen verbeteringen van de spoorlijn van Arnhem naar Winterswijk.  De provincie is niet van plan meer geld uit te trekken voor de verdubbeling van het spoortraject van Zevenaar naar Doetinchem en hoopt op geld uit Den Haag. Wat betreft de SP trekt de provincie een gedeelte van Nuon-gelden uit om te investeren in deze spoorlijn.

Lees verder
10 juni 2015

SP wil toekomst van de Gelderse cultuur op agenda van Provinciale Staten

Op 4 juni heeft de Provincie Gelderland op haar website de aanbieding van het gezamenlijke Cultuurmanifest Oost-Nederland aan Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kenbaar gemaakt. In het manifest staan een visie op en voorstellen over hoe de Cultuur in Gelderland er volgens de gezamenlijke Provincies Gelderland en Overijssel uit zou komen te zien in het jaar 2017-2020. Volgens de SP moet de toekomstige visie en de manier van financiering van de Gelderse Cultuur na 2016 eerst nog besproken worden in Provinciale Staten en heeft daarom verzoch het manifest te agenderen in een van de Statencommissies.

Lees verder
8 juni 2015

SP zuinigst met belastinggeld: SP fractie stort 25.000 euro terug

De Gelderse SP-fractie betaalt over het jaar 2014 ruim 25.000 euro terug aan provinciale fractiesubsidie. Statenfracties krijgen een jaarlijkse subsidie van de Provincie Gelderland om fractieondersteuning van te kunnen betalen. De SP hield opnieuw het meeste geld over en stort binnenkort het overschot graag terug.

Lees verder
3 juni 2015

SP kritisch op prestaties college

Foto: Bas Stoffelsen

Bij het debat over de beleidsrekening van de provincie heeft de SP zich kritisch uitgesproken over de prestaties van het provinciebestuur in 2014. Woordvoerder Agnes Lewe was positief over investeringen in de bouw waarmee onder andere sociale huurwoningen worden verduurzaamd, maar de SP zette vraagtekens bij andere zaken zoals de effectiviteit van bestrijding jeugdwerkloosheid en het werkgeverschap van de provincie.

Lees verder
26 mei 2015

SP stelt vragen over 'intimidatie' personeel provincie

Foto: M. van Hunnik

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld over het personeelsbeleid van de provincie Gelderland. Op 22 mei 2015 kopte de Gelderlander ‘FNV: intimidatie op provinciehuis’. Volgens de vakbond FNV zouden met name op de afdelingen wegenbouw en ICT provinciale ambtenaren onder druk gezet worden als gevolg van reorganisaties. De SP wil graag een reactie van het provinciebestuur op de uitlatingen van de vakbond. Hoe heeft het zover kunnen komen dat provincie en vakbond zelfs in een mediationtraject zijn beland?

Lees verder

Pagina's