h

SP en CDA: Toekennen cultuursubsidies moet beter

21 september 2017

SP en CDA: Toekennen cultuursubsidies moet beter

De provincie investeert graag in Gelderse cultuur en erfgoed. De SP vindt het belangrijk dat het geld besteed wordt aan goede en voor iedereen toegankelijke cultuur. De SP trekt daarin al jaren samen met het CDA op als het gaat om eenvoudigere aanvraagprocedures en een duidelijke beoordelingssysteem die leidt tot een betere spreiding van kwalitatief goede cultuur over heel Gelderland. Deze partijen hebben daarom samen vragen gesteld hierover aan het provinciebestuur.

SP-Cultuurwoordvoerder Peter de Vos: “Binnen de cirkel Arnhem, Nijmegen, Ede en Apeldoorn kun je volop genieten van Cultuur van hoge kwaliteit. Buiten die cirkel neemt het cultuuraanbod steeds verder af. Een Tender is het ideale instrument om op die “cultuurarme” plekken hoogwaardige Cultuur te stimuleren. Het is daarom belangrijk het systeem van toekenning te doorgronden en het voor een volgend jaar zodanig aan te passen dat er veel meer geld terecht komt buiten het cultuurhart van Gelderland. Dan denk ik met name aan het Rivierenland, de Veluwe en de Achterhoek.”

De huidige digitale subsidieaanvraag is te omslachtig. Een compacte schriftelijke aanvraag (per post of per mail) en een kort ondersteunend gesprek met een ambtenaar moet voldoende zijn om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit de toegankelijkheid van een cultuuraanvraag. We willen voorkomen dat veel tijd en geld besteed wordt aan de aanvraag. Dat geldt voor zowel de aanvrager zelf maar ook voor de ambtenaar en het lid van de adviescommissie. Na bestudering van de huidige Cultuurtender, die op 3 oktober 2017 sluit, constateren we dat het niet duidelijk is door wie en waarop de aanvragen worden getoetst. Welk deel wordt ambtelijk en welk deel door de adviescommissie beoordeeld? Welke rol speelt toegankelijkheid en spreiding bij de toekenning van een subsidie? En waarom is het indienen van een aanvraag voor een cultuursubsidie nog steeds te ingewikkeld en kan dat niet anders?

Gerhard Bos (CDA): “Inmiddels ‘loopt’ de Tender 2018 en kunnen in dat kader tot 3 oktober aanvragen worden ingediend. Ten aanzien van het indienen van aanvragen en de beoordeling van de aanvragen zijn bij ons een aantal vragen gerezen. Het CDA en de SP zijn voorstander van een eenvoudige aanvraagprocedure en een duidelijke beoordelingssystematiek voor de toekomst.”

Reactie toevoegen

U bent hier