h
Nieuws
25 februari 2016

SP: Provincie moet investeren in echte banen

De Gelderse SP pleit er bij de behandeling van het provinciaal arbeidsmarktbeleid voor dat de Gelderland gaat investeren in “echte banen”. Concreet werk creëren kan bijvoorbeeld door te investeren in woningbouw, leefbaarheid, cultuur en openbaar vervoer. Bovendien zou de provincie zelf ook het goede voorbeeld moeten geven en stoppen met flexibiliseren en uitbesteden van provinciaal werk.

Lees verder
17 februari 2016

Mos Meijler treedt toe tot SP-fractie

Foto: Matthias van Hunnik

Op woensdag 17 februari is Mos Meijler uit Winterswijk geïnstalleerd als fractievolger bij Provinciale Staten van Gelderland. Mos vult daarmee een leeggekomen plek op in SP-Statenfractie na het vertrek van Eric van Kaathoven. Als fractievolger is Mos lid van de fractie en kan hij het woord voeren in de Statencommissies.

Lees verder
17 februari 2016

Rooie sheriffs in actie: Provincie moet Alliander-cowboys tot de orde roepen

Foto: Matthias van Hunnik

Woensdag 17 februari heeft een groep 'rooie sheriffs' van de SP de Provinciale Staten aangespoord om netwerkbedrijf Alliander tot de orde te roepen vanwege de buitensporig hoge topsalarissen bij het bedrijf. Voor aanvang van de commissievergaderingen deelden de rooie sheriffs lasso's uit aan politici.  Ook gedeputeerde Jan Markink werd een lasso aangeboden om Alliander in het gareel te brengen. De provincie Gelderland is met 44% de grootste aandeelhouder van Alliander. Volgens de SP moet ze die positie gebruiken om flink invloed uit te oefenen op het netwerkbedrijf.

Lees verder
29 januari 2016

SP: Provincie moet lef tonen en topinkomens Alliander halt toeroepen

Foto: Bas Stoffelsen

De Gelderse SP-fractie wil dat de provincie Gelderland ingrijpt in het beloningsbeleid van Alliander. Door een maas in de Wet Normering Topinkomens weet de top van het publieke bedrijf zichzelf flink te verrijken. Twee van de topbestuurders strijken jaarlijks vier ton op. De SP wil met Gedeputeerde Staten in debat over hoe en wanneer de provincie, als grootste aandeelhouder van het netwerkbedrijf, nu eens echt hiertegen in actie komt.

Lees verder
27 januari 2016

SP stelt vragen over hormoonverontreiniging geplande megastal Wichmond

Foto: Bas Stoffelsen

De Gelderse SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het provinciebestuur over gevolgen van de geplande megastal in Wichmond voor de vervuiling van grond- en drinkwater door hormonen. In Wichmond is men van plan op grote schaal aan embryo-winning te gaan doen. De SP vraagt zich af hoeveel van de hierbij gebruikte hormonen via mest en urine in het grondwater terechtkomen en wat de gevaren zijn voor de natuur en de volksgezondheid. Ook SP-kamerlid Eric Smaling heeft inmiddels vragen gesteld hierover.

Lees verder
27 januari 2016

Astrid Vollebregt-de Groot geïnstalleerd als Statenlid

Foto: Bas Stoffelsen

Op woensdag 27 januari is Astrid Vollebregt-de Groot uit Loenen geïnstalleerd als Statenlid voor Gelderland. Astrid volgt daarmee Eric van Kaathoven op die na 9 Statenlidmaatschap de provinciale politiek verlaat. Astrid zal onder andere de portefeuille landbouw op zich nemen.

Lees verder
25 januari 2016

Interview met Eric van Kaathoven: "Elk besluit dat de politiek neemt, gaat over mensen”

Na bijna negen jaren lidmaatschap van provinciale staten voor de Gelderse SP waarvan bijna acht als fractievoorzitter, vertrekt Eric van Kaathoven uit de Gelderse politiek. Hij is de langst zittende fractievoorzitter voor de SP in Gelderland. Hoe kijkt hij terug op zijn tijd als Statenlid?

Lees verder
15 januari 2016

SP: Provincie moet ingrijpen bij onveilig onderhoud wegen

Foto: SP

De Gelderse SP maakt zich zorgen over het onderhoud van provinciale wegen en fietspaden. Doordat het onderhoud sinds kort wordt uitbesteed aan externe aannemers is de veiligheid rondom het onderhoud ernstig verminderd. Dit blijkt uit de berichten die de SP kreeg van weggebruikers en toezichthouders op het onderhoud. De SP vindt dat de provincie moet optreden tegen aannemers die de veiligheidsregels aan hun laars lappen. Gedeputeerde Bieze reageerde geschrokken en heeft toegezegd dat de provincie gaat optreden.

Lees verder
16 december 2015

Eric van Kaathoven vertrekt als fractievoorzitter en Statenlid

Foto: Bas Stoffelsen

Vandaag maakt de Gelderse SP bekend dat fractievoorzitter Eric van Kaathoven per januari 2016 stopt als fractievoorzitter en Statenlid. Hij wordt als fractievoorzitter opgevolgd door nummer 2 op de lijst, Peter de Vos. En Astrid Vollebregt-de Groot wordt door het vertrek van Van Kaathoven Statenlid.

Lees verder
14 december 2015

OV in provinciehanden mag geen verslechtering betekenen

Foto: Bas Stoffelsen

De Gelderse SP heeft een debat aangevraagd over verslechtering van het busvervoer in de regio Arnhem-Nijmegen dat sinds dit jaar in handen is van de provincie. Op de nieuwe dienstregeling die deze maand ingaat wordt met 3,5% bezuinigd. Gevolg is dat er op een aantal lijnen minder vaak bussen gaan rijden, met name in de avonden en het weekeinden. In Arnhem, Nijmegen, Overbetuwe en de Liemers verdwijnen er zelfs buslijnen. De SP vindt dat de overgang naar de provincie geen verslechtering mag betekenen voor het OV en wil daarom dat de provincie ingrijpt.

Lees verder

Pagina's