h

PAS-wet Europees afgeschoten: lage vliegroutes Lelystad Airport op de tocht

9 november 2018

PAS-wet Europees afgeschoten: lage vliegroutes Lelystad Airport op de tocht

Foto: Peter de Vos

Het Europese hof heeft bepaald dat het Nederlandse programma om stikstof terug te dringen (PAS) niet voldoet. De bedoeling van die Programmatische Aanpak Stikstof is om kwetsbare natuurgebieden te beschermen. Stikstof is zeer schadelijk voor kwetsbare natuurgebieden. Volgens het Europees Hof van Justitie mogen vergunningen alleen maar afgegeven worden als wetenschappelijk vaststaat dat het geen grotere milieuschade oplevert. Voor de SP genoeg reden om ook de besluiten over de uitbreiding van Lelystad Airport te heroverwegen.

De geplande uitbreiding van vliegveld Lelystad zal zorgen voor een enorme toename van stikstofuitstoot boven kwetsbare natuurgebieden op de Veluwe. Niet alleen omdat vanaf 45.000 vluchten per jaar gaan plaatsvinden. Deze vliegtuigen moeten ook nog eens extra laag vliegen omdat het rijk niet eerst het luchtruim opnieuw wil indelen.

SP Statenlid Astrid Vollebregt: “Vliegtuigen op lage hoogtes zoals nu bedacht, moeten op vol vermogen vliegen om in de lucht te blijven. Deskundigen hebben laten weten dat zij daardoor 2600 kg méér uitlaatgassen produceren per vlucht. Deze uitstoot vindt ook nog eens zeer laag bij de grond plaats, dus de effecten voor het milieu zijn desastreus.

Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat zei dat zij ruimte hadden gereserveerd voor de extra uitstoot binnen de PAS-wet (Programmatische Aanpak Stikstof). Ze zeiden dat de uitbreiding van vliegveld Lelystad een zogenaamd prioritair project is. Waar die ruimte zit is onduidelijk, omdat de stikstofdepositie te hoog is.”

De gevolgen van teveel stikstof zijn al te zien in verschillende natuurgebieden in Gelderland. Vollebregt: “Teveel stikstof zorg voor zure regen. Inmiddels is onze oer Hollandse eik ernstig bedreigt. Veel eiken houden het niet vol en sterven af. Daarnaast heeft onderzoek uitgewezen dat de vogels door de zure regen al gebroken pootjes in het ei hebben, de eischalen vroegtijdig breken en de spieren van de vogels verzwakken. Sommige vogelsoorten broeden al niet eens meer. De zure regen spoelt de mineralen uit de grond en dit kan volgens geoloog Huig Bergsma, nooit meer herstellen. Betekent dit het einde van de Veluwe?”

De SP maakt zich niet alleen zorgen om de natuur. Volgens Vollebregt is ook de volksgezondheid in gevaar: “Al die vliegtuigen die laag over onze provincie vliegen stoten tonnen (ultra)fijnstof uit. En wat laten we achter voor onze kinderen als de natuur verpietert. Het MER-onderzoek in 2014 over de milieueffecten van Lelystad gaat alleen maar over een cirkel rondom Lelystad en men is er bovendien ten onrechte vanuit gegaan dat de vliegtuigen onmiddellijk zouden stijgen…niet dus. Bovendien waarschuwt men al wel binnen dat Milieu-effect Rapport (MER) dat de Noord-Veluwe een overload aan stikstofoxides krijgt en dat er wat betreft het effect van de milieuschade een leemte in onze kennis is.Zolang er geen algemeen aanvaard wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van de laagvliegroutes voor het milieu, mag geen toestel op lage hoogte over de Veluwe vliegen!”

Op 4 december zal de SP samen met andere actiegroepen en organisaties een petitie aanbieden aan de Tweede Kamer. Vollebregt: “Het sterven van onze prachtige eiken zullen we zichtbaar maken door met een dode eik op een platte wagen achter een trekker richting Den Haag te gaan. De toekomst van onze kinderen, onze kleinkinderen, de Veluwe en alle andere natuur staat op het spel. De petitie zal namens hen ingediend worden, omdat zij geen stem hebben.”

Reactie toevoegen

U bent hier