h

Staatssecretaris fluit Winterswijk terug om kleiput

8 november 2018

Staatssecretaris fluit Winterswijk terug om kleiput

Foto: SP

De gemeente Winterswijk wordt door Staatssecretaris Van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verzocht niet verder te gaan met het verondiepen van de Kleiput. Aanleiding is een motie van SP-Kamerlid Cem Lacin.

Met de SP-motie wil een meerderheid van de Tweede Kamer dat de regering een oproep doet aan gemeenten, waaronder Winterswijk, om niet over te gaan op verondiepen totdat de evaluatie Besluit Bodemkwaliteit is afgerond. De uitkomsten van deze evaluatie moeten mee worden genomen bij in projecten waar verondiepen onderdeel van is.

Foto: Eric van Dijk

De kleiput bij Winterswijk.

In het gehele land is sprake van misstanden bij het verondiepen van open water met vervuilde grond en baggerslib. Recent nog waren er in Gelderland misstanden met vuile grond in West Maas en Waal, en deze week in Barneveld. De SP-Statenfractie heeft over al deze kwesties vragen gesteld en wil dat ook de provincie beter gaat handhaven en actiever optreed in dit soort gevallen van milieuvervuiling.

Op dit moment is het ministerie bezig met het opstellen van nieuwe regels en richtlijnen voor de aard en de mate van vervuiling die is toegestaan bij de stort van vervuilde industriegrond. Een voorbeeld hiervan is de aanwijzing van  7 november j.l. waarin de aanwezigheid van plasticproducten in gestorte grond teruggebracht moet worden van maximaal 20% naar 0%. Van vele andere grondvreemde stoffen is de verwachting dat de aanwezigheid ervan moet worden teruggebracht in het nieuwe Besluit Bodemkwaliteit.

De motie zoals aangenomen in de 2e kamer:

MOTIE VAN HET LID LAÇIN
‘niet verondiepen tot evaluatie Besluit Bodemkwaliteit’

 Voorgesteld 7 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet bezig is met een evaluatie op het Besluit Bodemkwaliteit;

constaterende, dat er lokaal nog altijd projecten met inzet van vervuild slib en grond worden gestart;

overwegende, dat het wenselijk is dat er wordt gewacht op de uitkomsten van de evaluatie Besluit Bodemkwaliteit voordat deze projecten worden uitgevoerd;

verzoekt de regering, om een oproep te doen aan gemeenten waaronder Winterswijk om niet over te gaan op het verondiepen totdat de evaluatie Besluit Bodemkwaliteit is afgerond en de uitkomsten van deze evaluatie mee te nemen in projecten waar verondiepen onderdeel van is,

en gaat over tot de orde van de dag,

Reactie toevoegen

U bent hier