h

Motie van afkeuring voor gedeputeerde Bieze vanwege slecht milieutoezicht

17 november 2018

Motie van afkeuring voor gedeputeerde Bieze vanwege slecht milieutoezicht

Foto: SP

De Gelderse SP heeft tijdens een debat over misstanden bij afvalverwerker Vink een motie van afkeuring ingediend, samen met de Partij voor de Dieren en de PVV, tegen gedeputeerde Bieze. De SP vindt dat milieutoezicht van de provincie bij Vink onvoldoende is geweest. Bovendien zijn volgens de SP Provinciale Staten meerdere malen onvolledig en terughoudend geïnformeerd door de gedeputeerde.

Nadat gedeputeerde Bieze enkele weken eerder al onder vuur lag in het debat over de kunstgrasmatten-affaire bij Vink was er opnieuw een debat in Provinciale Staten. Aanleiding was deze keer het gesjoemel van Vink met grond die gestort is onder een aantal woonwijken in Barneveld en Voorthuizen.

SP-Statenlid Paul Kusters: “We maken ons ernstig zorgen over de mate waarin de gedeputeerde het toezicht-, handhavings- en gedoogbeleid onder controle heeft. Het debat heeft ons wat dat betreft niet gerustgesteld. De regeltjes lijken misschien wel te kloppen, maar we hebben als mensen niet alleen met wet- en regelgeving te maken. Mensen moeten niet geconfronteerd worden met vervuilde bouwgrond onder hun huis. Die grond hoort daar gewoon niet te liggen. De belangen van mens en milieu horen werkelijk op de voorgrond te staan. Dat moet je duidelijk kunnen uitleggen en laten zien. Bedrijven die voortdurend in overtreding zijn moet je, wat de SP betreft, niet blijven ondersteunen. Die moet je stilleggen.”

GS stelt dat Statenleden niet actief geïnformeerd hoeven te worden op het moment dat grote bedrijven steeds zwaar in de fout gaan. De SP is het daar niet mee eens. De Provinciale Staten hebben de handhaving van milieudelicten via GS uitbesteed aan de Omgevingsdiensten. Het is essentieel dat de Statenleden een vinger aan de pols kunnen houden. Zij willen weten of het beleid, dat in hun naam wordt uitgevoerd, goed werkt. Bij voortdurend falend beleid van GS of de Omgevingsdiensten kunnen de Provinciale Staten beslissen de regie weer in eigen hand te nemen. Om als Statenleden zo’n beslissing goed en doordacht te kunnen nemen moet je te alle tijden, desnoods in het geheim, op de hoogte zijn (gebracht) van excessen en structurele problemen bij de handhaving van grote milieudelicten.

De SP hekelt het feit dat Provinciale Staten afgelopen weken keer op keer werden verrast met nieuwe overtredingen door Vink. Kusters: “Opvallend genoeg waren het steeds de media die ons informeerden, niet het college. Wij hebben nu twee keer om een Staten-enquête gevraagd. Twee keer is deze weggestemd. Wij willen een goed, volledig en onafhankelijk beeld hebben van ons beleid en de effecten daarvan. Mocht het beleid in de praktijk onvoldoende zijn dan moeten we daar, binnen onze mogelijkheden, iets aan doen. Mochten onze mannen en vrouwen in het veld tegen problemen aanlopen, dan verdient dat serieuze aandacht. Mocht er te weinig capaciteit zijn, dan moeten we daar een oplossing aandragen. Er zijn veel bedrijven die zich nauwgezet aan de regels houden, zich daarbinnen prima kunnen ontwikkelen. Dit betekent dat voor hen ons beleid duidelijk en toereikend is. Ook dat willen we heel graag goed in beeld hebben en uitdragen.”

De SP vindt het van groot belang dat het milieutoezicht door de provincie zo optimaal mogelijk geregeld wordt. Kusters: ”Gelderland wil een circulaire economie worden. Afvalstromen kunnen grondstofstromen worden. Het hebben van een goed toezichthoudend beleid is daarbij van groot belang. Een aanvullende reden dus, om alles op orde te hebben. Grondstoffen zijn geld waard en afval is handel. Dat kunnen we niet ongecontroleerd aan de vrije markt overlaten.”

Reactie toevoegen

U bent hier