h
Nieuws
13 december 2015

SP: Maak milieueffectrapportage megastal Wichmond

Foto: Bas Stoffelsen

De Gelderse SP is zeer ongerust over de ontwikkelingen rond het geplande rundveebedrijf aan de Polweg in Wichmond. SP-fractievolger Astrid Vollebregt-de Groot heeft onderzoek gedaan naar het geplande bedrijf en de voorziene milieuoverlast. Daarom heeft ze namens de SP in de Statencommissie Landelijk Gebied het college gevraagd of ze het met de SP eens zijn dat er een Milieueffectrapportage (m.e.r.) nodig is.

Lees verder
12 december 2015

Nieuwe treinen Valleilijn verdienen een toilet

Foto: Bas Stoffelsen

De Gelderse SP heeft samen met Partij voor de Dieren en 50plus een debatverzoek ingediend over toiletten in de nieuwe treinen op de Valleilijn. Binnenkort zullen drie nieuwe treinen besteld worden voor de Valleilijn. Deze treinstellen zullen geen toilet hebben. Dit terwijl Provinciale Staten hebben afgesproken dat in de toekomst alle treinen verplicht een toilet moeten hebben.

Lees verder
18 november 2015

Vragen over bezuinigingen busvervoer Arnhem-Nijmegen

Foto: Bas Stoffelsen

De Gelderse SP heeft vragen gesteld over de voorgenomen bezuinigingen op het busvervoer in de regio Arnhem-Nijmegen de komende twee jaar. Onder de noemer 'concessieonderhoud', wil vervoerder Hermes de komende twee jaar flink bezuinigen in de regio Arnhem-Nijmegen. Tegelijkertijd zien we een toename van het aantal OV-rezigers. De SP wil van het college weten hoe dit met elkaar te rijmen valt en hoe de provincie ervoor gaat zorgen dat het busvervoer in de stadsregio op niveau blijft.

Lees verder
16 november 2015

SP: concertkaartjes Gelders Orkest moeten goedkoper

De Gelderse SP wil dat de provincie en het Gelders Orkest werk gaan maken van goedkopere concertkaartjes. In het debat over subsidie voor Het Gelders Orkest (HGO) op 11 november diende de SP een motie om ervoor te zorgen dat eerder gemaakte afspraken over betaalbaarheid van de toegangskaarten ook worden nageleefd. De SP vind dat cultuur voor iedereen toegankelijk en betaalbaar moet zijn.

Lees verder
11 november 2015

Zondebokpolitiek en openlijke vreemdelingenhaat

In deze bijdrage aan de algemene beschouwingen gaat Eric van Kaathoven namens de SP in op het vluchtelingendebat en veroordeelt hij de zondebokpolitiek van sommige andere partijen. Dit is uitgesproken tijdens algemene beschouwingen van Provinciale Staten van Gelderland op 11 november 2015.

Lees verder
10 november 2015

SP wil 200 miljoen extra investeren in Gelderland

De Gelderse SP zal bij de behandeling van de begroting voor 2016 woensdag een voorstel indienen om 200 miljoen van de Nuon-miljarden extra te investeren in Gelderland. De fractie stelt voor te investeren in onder andere dubbelspoor in de Achterhoek, 2.000 extra sociale huurwoningen, het verduurzamen van nog eens 3.000 huurwoningen, het restaureren van Gelders erfgoed, in bibliotheken, musea, kleinschalige sportvoorzieningen en jeugdzorg.

Lees verder
12 oktober 2015

SP schudt Alliander wakker: stop de topsalarissen!

Foto: Peter de Vos

Maandagochtend 12 oktober heeft de Gelderse SP actie gevoerd bij Netwerkbedrijf Alliander uit protest tegen hun beloningsbeleid voor het topmanagement. SP Statenlid Paul Kusters heeft Alliander-topman Peter Molengraaf een wekker aangeboden. De partij vind namelijk dat het tijd is dat de Alliander-top wakker wordt en haar topsalarissen snel terugbrengt onder de Balkenende-norm (WNT).

Lees verder
9 oktober 2015

Vragen over sluiting gerenoveerd bezoekerscentrum Leur

De Vlaamse Schuur in Leur werd in 2010 gerenoveerd voor een bedrag van 500.000 euro, afkomstig van de Provincie Gelderland en de gemeente Wijchen. Het erfgoedstudiehuis en bezoekerscentrum ‘Land van de Heerlijkheden’ in de schuur zijn met ingang van 1 oktober gesloten. De SP heeft de indruk dat hier sprake is van verspilling van gemeenschapsgeld en heeft het college om uitleg gevraagd.

Lees verder
8 oktober 2015

Gelderse Staten roepen kabinet op niet te bezuinigen op regionaal spoor

Foto: Bas Stoffelsen

De voltallige Provinciale Staten stemde woensdag 7 oktober voor een, mede door de SP ingediende, motie. De motie roept de Tweedekamer op geld te blijven reserveren voor het regionale spoor. Met de motie wordt gedeputeerde Bieze gesteund in haar strijd voor landelijk budget voor deze spoorlijnen. Het is een oproep aan alle fracties in de Tweedekamer om dit onderdeel van de begroting geen doorgang te verlenen. Dit geldt speciaal voor de fracties van VVD en PvdA. Zij hebben immers de meerderheid in het kabinet en bepalen het beleid. Mochten de begrotingsplannen van Mansveld toch doorgaan, dan ligt vernieuwing van de regionale spoorlijnen tot 2028 stil. Tenzij de provincie zelf de investeringen aan het spoor financiert.

Lees verder
8 oktober 2015

Videoverslag debat regiojournalistiek

Foto: Maurits Gemmink

Op 24 september organiseerde de Gelderse SP een debat over hoe we de lokale en regionale journalistiek kunnen versterken. De SP stelde voor om een Gelders Fonds voor de Regionale journalistiek in het leven te roepen. Verschillende vertegenwoordigers van de regionale journalistiek gingen met elkaar en het publiek hierover in debat. Bekijk hieronder een kort videoverslag.

Lees verder

Pagina's