h

SP-fractie afwezig bij deel opening Statenjaar

28 augustus 2018

SP-fractie afwezig bij deel opening Statenjaar

Foto: Matthias van Hunnik

De SP-fractie heeft unaniem besloten niet mee te doen aan een deel van de opening van het Gelderse Statenjaar. Dit gedeelte zou plaatsvinden in het museum More dat eigendom is van de omstreden miljardair Melchers.

De opening van een nieuw jaar van de Provinciale Staten is het informele moment dat Statenleden elkaar na de zomervakantie opnieuw ontmoeten. Feitelijk is het een serie korte werkbezoeken aan Gelderse instellingen of bedrijven waarin we onze start van het werk als Statenleden op een plezierige manier combineren met het weer ontmoeten van onze collega’s.

De SP-fractie verwacht dat de opening van het Statenjaar aan een aantal basisvoorwaarden voldoet. De opening van het Statenjaar is een moment voor ons allemaal. Het is belangrijk dat iedereen kan mee doen. Het laatst wat we willen is dat er discussie ontstaat over de locatie, verbonden partijen of eventuele sprekers. Dat vraagt politiek inschattingsvermogen van de organisatoren en voldoende ruimte voor informatie en overleg met de Statenleden.

Vorig jaar heeft de keuze voor de locatie van het politieke jaar geleid tot een afzegging op principiële gronden. Dat is de reden geweest dat de SP dit jaar zelf een locatievoorstel heeft gedaan dat in onze ogen aan al die voorwaarden voldoet. De SP wilde tijdens de opening van dit parlementaire jaar het thema ‘de sociale aspecten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het kader van onze kerntaken werkgelegenheid en leefbaarheid’ agenderen. Hoeve Klein Mariëndal, een zorgboerderij vlak bij “het Dorp” in Arnhem, leek ons een prima locatie.

Ons voorstel is niet overgenomen en dat is op zich helemaal niet erg. Ons voorstel was ook een statement; klagen zonder zelf een goed alternatief aan te bieden is niet terecht. Uiteindelijk is gekozen voor een drietal werkbezoeken in de Achterhoek waarvan een aan het museum More, inclusief een toespraak van 7 minuten door eigenaar Melchers. Wij hebben als SP-fractie op zaterdag 25 augustus unaniem besloten niet mee te doen met dit specifieke werkbezoek, maar wel met de andere twee.

Argumenten

Museum MORE is een te beladen locatie om te bezoeken. Eigenaar Melchers is veroordeeld voor de betrokkenheid van zijn bedrijf Melchemie (nu Melspring) bij leveranties van chemicaliën aan het regime van Saddam Hoessein (Irak). Recent heeft het Amerikaanse advocatenkantoor MM Law aankondigde dat het schadevergoeding gaat eisen van bedrijven die in de jaren tachtig chemische middelen hebben geleverd aan Saddam. Het kantoor doet dit namens slachtoffers en nabestaanden van een gifgasaanval op Koerden.

Daarbij moet worden opgemerkt dat wij als SP op tijd en bij meerdere gelegenheden en door meerdere fractieleden hebben aangegeven dat de keuze voor het museum MORE door de relatie met de eigenaar niet verstandig is. We hebben ruim op tijd een passend alternatief aangeboden. Nu blijkt dat onder druk van ontstane commotie het dagprogramma is aangepast en dat dhr Melchers niet langer als spreker op het programma staat*. Dat is een verstandig besluit maar wij zullen daarop ons genomen fractiebesluit niet veranderen.

Meer informatie

De SP heeft al in 2008 de toenmalige minister van justitie Hirsch Ballin gevraagd om onderzoek te doen naar de leveranciers van gifgasbestanddelen en eventuele strafrechtelijke vervolging. Onze belangstelling voor de kwestie rond de levering van grondstoffen voor gifgas door Melchemie (het bedrijf dat nauw verbonden is aan Hans Melchers) en de keuze om niet deel te nemen aan de opening van het statenjaar kent dan ook een flinke voorgeschiedenis.

* volgens de laatste informatie (dinsdag 12:30) spreekt Melchers toch wel Provinciale Staten toe.

Verder lezen (selectie uit beschikbare bronnen):

http://www.hoevekleinmariendaal.nl/

http://stopwapenhandel.org/node/851 

Rapport Verenigde Naties: http://stopwapenhandel.org/projecten/gifgas/gifgasvnrapport.html

https://www.destentor.nl/bronckhorst/melchers-wil-van-veroordeling-af~aa...

https://www.destentor.nl/achterhoek/vijf-vragen-over-de-zaak-melchers~ac...

https://www.netkwesties.nl/249/miljonair-steekt-tonnen-schoonwassen.htm

https://www.digibron.nl/search/detail/0131d204b70671ff52544eb7/melchemie...

https://www.archive.org/stream/NederlandChemischeWapensIrak/NederlandChe...

https://www.sp.nl/nieuws/2008/11/vervolg-nederlandse-leveranciers-gifgas...

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2008Z06886...

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2008Z06886...

https://ewoudbutter.wordpress.com/2008/11/14/de-smerige-giftige-handen-v...

Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier