h

Provincie mag Wageningen geen rondweg opdringen

26 september 2017

Provincie mag Wageningen geen rondweg opdringen

Foto: Bas Stoffelsen

Het beter bereikbaar maken van Wageningen en Wageningen UR kan volgens de SP zonder een nieuwe rondweg. SP-Statenlid Maurits ziet het daarom al helemaal niet zitten dat de provincie toch een inpassingsplan wil doorduwen om de rondweg aan te leggen. Volgens de SP moet er gekeken worden naar verbeteren van fietspaden, openbaar vervoer en aansluiting op bestaande wegen.

In Wageningen wordt al lange tijd gesproken over verbeteren van de wegen rond de Wageningen Universiteit. Er zijn veel tegengestelde belangen maar de gemeenteraad van Wageningen is tot een compromis gekomen. SP Statenlid Maurits Gemmink: “Het is niet vreemd dat er in Wageningen een compromisvoorstel uit is gekomen. Wel vreemd dat het meteen terug is gefloten door Gedeputeerde Staten van Gelderland. Het project is teruggenomen en nu mogen wij beslissen of de provincie een inpassingsplan mag gaan maken. Maar waarom accepteert de provincie de uitkomst van het democratisch proces uit Wageningen niet? Wij vinden het een slechte zaak dat de provincie de lokale politiek op deze manier een rondweg opdringt.”

Gemeente en provincie schermen met verkeers-groeicijfers voor de toekomst rondom Wageningen. Maar de cijfers van de afgelopen tien jaar laten geen groei zien, eerder een kleine krimp. Bovendien is er geen verkeersplan voor Wageningen UR en het stoppen van sluipverkeer tussen A12 en A50. Maurits Gemmink: “Genoeg reden geen nieuwe weg door het buitengebied van Wageningen aan te leggen. Er is nog genoeg ruimte om het verkeer beter te organiseren in en rondom Wageningen. Laten we daar eerst op inzetten. Laat de gemeente Wageningen het proces verder uitvoeren. Mocht het inpassingsplan dan toch door de provincie worden gemaakt, laten we dan kijken naar alle vormen van vervoer in en rond Wageningen. Er ligt een budget van 14 miljoen euro. Daarmee kunnen fietspaden en OV ook worden verbeterd. Daarmee kunnen we een drukke weg door het cultuurlandschap rond de campus van Wageningen UR voorkomen.”

De SP zal in Provinciale Staten van 27 september samen met andere partijen een motie indienen om geen inpassingsplan door te drukken.

Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier