h

Steuntje in de rug voor Gelderse familiebedrijven

13 december 2017

Steuntje in de rug voor Gelderse familiebedrijven

Foto: Bas Stoffelsen

De SP diende vandaag samen met het CDA, de ChristenUnie, PvdA en VVD een initiatiefvoorstel in voor steun aan familiebedrijven. Basis hiervoor is de samenwerking tussen de Provincie Gelderland en het Gelders Familiebedrijven Gilde, Oost NL, Kamer van Koophandel, VNO-NCW, MKB Nederland, Hogeschool Windesheim en Hogeschool Arnhem Nijmegen. Het doel is om concrete afspraken te maken over hoe het netwerk van familiebedrijven versterkt wordt en hoe de bovengenoemde organisaties kunnen samenwerken.

SP-Statenlid Paul Kusters is een van de mede-indieners van het voorstel: “In Gelderland is 68% van de bedrijven een familiebedrijf. Deze bedrijven zijn relatief goed uit de crisis gekomen. Dit komt vooral omdat familiebedrijven meer gericht zijn op de lange termijn dan andere bedrijven. Ze doen meer aan innovatie, duurzaamheid, werkgelegenheid en onderwijs.”

Kusters benadrukt ook de sociale betrokkenheid van de meeste familiebedrijven: “Er is veel aandacht voor het wel en wee van medewerkers, in het bedrijf en ook erbuiten. Zo zijn opvallend veel bedrijven, zowel kleine als grote, sponsor van lokale voetbalclubs en andere verenigingen. En omgekeerd geldt het ook: medewerkers blijven vaak lang bij een familiebedrijf werken en krijgen daar ook de kansen voor, zelfs in mindere tijden. Toch zijn ze, wat hun bedrijfsvoering betreft, op zichzelf gericht of beperken ze hun blik tot de branche waarin ze werk verrichten. En hoewel men weet dat het bedrijf specifieke problemen heeft, zoals het goed regelen van de opvolging, komt men daar te weinig aan toe.”

Wanneer opvolging niet goed is geregeld dan komt de toekomst van het bedrijf in gevaar. Onderzoek laat zien dat zo’n 70% van de familiebedrijven een bedrijfsopvolging niet overleeft. En dat is nou precies waar de zorg ligt van de indieners. Kusters: “Als de Gelderse economie steunt op deze familiebedrijven die garant staan voor werkgelegenheid en daarmee voor de bestaanszekerheid van veel mensen, dan vragen hun problemen om extra aandacht.”

Het initiatief roept op tot meer aandacht voor familiebedrijven in het Gelderse economische beleid. Het vraagt om het opbouwen van een netwerk van familiebedrijven. Waarom het wiel zelf uitvinden? Het feit dat familiebedrijven het ook goed doen op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid, biedt bovendien extra kansen voor het netwerk: ook zo wordt kennis over relevante actuele onderwerpen gemakkelijker verspreid en gedeeld.

Het Gelders familiebedrijven Gilde werkt aan de bouw van zo’n netwerk binnen bestaande verbanden en netwerken. Het Gilde wordt dan de aanjager en moet bedrijven en andere instanties bij elkaar brengen.

Reactie toevoegen

U bent hier