h

Bomen verbranden voor duurzame energie doen we niet

2 juni 2017

Bomen verbranden voor duurzame energie doen we niet

Foto: Bas Stoffelsen

Wij willen in Gelderland zo min mogelijk hout als brandstof in biomassa. En als we hout gebruiken, dan alleen onder stevige beperkingen. Dat heeft een grote meerderheid van Provinciale Staten - waaronder de SP - besloten. Het verbranden van hout in elektriciteitscentrales draagt niet of nauwelijks bij aan de besparing van CO2-uitstoot. De SP maakt graag werk van de overgang naar duurzame energie (energietransitie), maar dat moet wel zorgvuldig gebeuren. Verspilling en haast zijn hierbij geen goede vrienden.

Biomassa is het materiaal van planten (bijvoorbeeld bomen) en dieren (vetten) dat wordt gebruikt om te verbranden in energiecentrales. Massale verbranding van biomassa is echter geen oplossing voor het CO2-probleem. Zo stoot hout juist veel CO2 uit bij verbranding. Na herplanting van de gekapte bomen duurt het 20 - 100 jaar voor de CO2 weer is ingevangen (koolstofschuld). Bovendien is de energiewaarde erg laag.

De SP heeft in 2013 in de Tweede Kamer een voorstel ingediend voor een biomassaladder om een onderscheid te maken tussen verschillende vormen van biomassa. Het is onverstandig om de waardevolle onderdelen van de biomassa te verbranden. Voedsel is niet bedoeld om te verstoken voor energie. Plantaardig afval kan verwerkt worden in de bouw en industrie. Verbranding van hout komt, wat de SP betreft, op de laatste plaats van de ‘ladder’.

Paul Kusters: “In Gelderland niet genoeg hout beschikbaar om als biomassa te dienen. Bovendien ontwricht het gebruik van veel hout het evenwicht in onze natuur. Oogst van hout leidt tot afvoer van voedingsstoffen, oogst van tak- en tophout leidt tot extra verlies aan voedingsstoffen. Veel schrale bodems (zoals op de Veluwe) zijn niet in staat om dit verlies op te vangen.”

Tot 2023 is er in Nederland daarom 4 miljard van ons duurzaamheidsgeld** gereserveerd om hout uit Noord-Amerikaanse bossen te halen. Dat hout wordt hier in kolencentrales verstookt. Kusters: “Dat hout hier naartoe transporteren levert zelf weer enorme CO2 uitstoot op. En ondertussen leidt de kap van bomen in Noord-Amerika tot mono-bossen aldaar: de rijke, gevarieerde, oorspronkelijke beplanting wordt niet hersteld. Daar willen wij niet aan meedoen. Gebruik biomassa voor hoogwaardige toepassingen. Richt je voor duurzame energie op de zon en gebruik de wind, met name op zee. En bespaar op je verbruik: isoleer alle (huur)woningen.”

Reactie toevoegen

U bent hier