h

Provinciale Staten willen extra investeringen in Gelderland

9 november 2016

Provinciale Staten willen extra investeringen in Gelderland

Foto: Bas Stoffelsen

Bij de bespreking van de begroting hebben Provinciale Staten een voorstel aangenomen om komende maanden te gaan werken aan extra investeringen voor Gelderland. De SP ziet hierin een goede kans om de Gelderse economie een nodige extra boost te geven. De SP-fractie pleitte vorig jaar bij de begrotingsbehandeling al voor een extra investeringspakket.

SP fractievoozitter Peter de Vos begon zijn betoog met de vaststelling dat we volgens de cijfers misschien wel economisch opkrabbelen maar dat de groep mensen die niet rond kunnen komen blijft groeien. De Vos: “We zeggen al langer dat extra investeringen hard nodig zijn. Bijvoorbeeld in openbaar vervoer zoals dubbelspoor voor de Achterhoek. Of het bouwen van betaalbare en duurzamere woningen. En ook de cultuursector kan een steuntje in de rug gebruiken. Zo helpen we mensen aan het werk en versterken tegelijk onze provincie. Het voorstel om komende maanden te gaan kijken welke extra investeringen er nodig zijn steunen wij van harte. Wij hebben nog wel een paar goede ideëen voor Gelderland. ”

Onderdeel van het versterken van de Gelderse samenleving moet volgens de SP ook het opsporen en verhelpen van laaggeletterdheid zijn. De Vos: “Niet goed kunnen lezen en schrijven is in de eerste instantie heel vervelend voor de mensen zelf. Maar daarnaast kost het ons aan samenleving ook nog eens geld. Daarop heb ik het provinciebestuur gevraagd om met een aanvalsplan voor de laaggeletterdheid te komen.”

Voor de verdere investeringswensen wijst de Vos op het investeringsplan dat de SP vorig jaar al indiende, dat is hier te lezen.

Bij de begrotingsbehandeling heeft de SP verder gepleit voor meer aandacht voor de manier waarop de provincie haar eigen beleid beoordeeld. Financieel woordvoerder van de SP Agnes Lewe: “De provincie moet haar eigen beleid niet alleen toetsen op hoe het uitpakt op het terrein van veiligheid, duurzaamheid en economie. De provincie zal ook moeten gaan kijken naar de sociale kant van haar beleid.”

Reactie toevoegen

U bent hier