h

Openbaar vervoer

27 juni 2016

Dubbelspoor-puzzel voor het provinciebestuur

Foto: Peter de Vos

Gelderse SP-ers zullen woensdagochtend 29 juni voorafgaand aan de Statenvergadering een levensgrote puzzel aanbieden aan het provinciebestuur. Afgelopen weken hebben SP-ers tussen Arnhem en Winterswijk reizigers steunbetuigingen laten zetten op stukken van deze. De puzzel staat voor het nu nog ontbrekende dubbelspoor naar de Achterhoek. Het is aan de provincie om het laatste puzzelstukje in te passen in de vorm van financiering. In het Gelderse coalitieakkoord staat immers te lezen: ‘De provincie zet zich in voor dubbelspoor tussen Arnhem en Doetinchem’.

Lees verder
24 juni 2016

Peter Drenth, regio Achterhoek, staat achter Dubbelspoor NU

Foto: Maurits Gemmink

Namens de regio Achterhoek heeft Peter Drenth, voorzitter van het Achterhoekse wethoudersoverleg mobiliteit, zijn handtekening gezet voor Achterhoek DubbelspoorNU! Hij kwam graag naar station Doetinchem om daar, tussen de reizigers deze actie te ondersteunen. Peter de Vos, fractievoorzitter van de SP in Gelderland, Maurits Gemmink, woordvoerder OV in de staten, stonden daar handtekeningen op te halen voor deze actie.

Lees verder
22 juni 2016

‘Hoogzomerdienstregeling’ Breng laat reiziger in de kou staan

Foto: Bas Stoffelsen

“Busreizigers in Arnhem en Nijmegen zullen deze zomer van een koude kermis thuiskomen, als ze al thuiskomen...” Dat stelt SP-Statenlid Maurits Gemmink in reactie op de zomerdiensregeling in deze regio. Breng heeft alle busdiensten deze zomer gehalveerd. De halfuursdienst wordt een uursdienst en complete lijnen worden geschrapt. De SP is teleurgesteld dat de provincie niets doet voor behoud van een fatsoenlijke busdienst in de zomer.

Lees verder
14 juni 2016

SP start actie “Laatste puzzelstukje voor dubbelspoor Achterhoek”

Foto: Bas Stoffelsen

Op 15 juni trapt de Gelderse SP om 7 uur 's ochtends bij station Doetinchem opnieuw een actie af voor spoorverdubbeling in de Achterhoek. Ondanks toezeggingen van vele partijen en afspraken door de Gelderse coalitie is het spoor tot Doetinchem nog steeds niet verdubbeld. Met als gevolg dat de spoorlijn Arnhem-Winterswijk nog steeds erg gevoelig is voor vertragingen. Het laatste puzzelstukje ontbreekt nog, het geld om het uit te voeren. De SP pleit ervoor dat de provincie over de brug komt met het ontbrekende geld.  

Lees verder
25 april 2016

Tijd voor duidelijkheid over zomerdienstregeling busvervoer Arnhem-Nijmegen

Foto: Bas Stoffelsen

SP Statenlid Maurits Gemmink wil eindelijk eens van het college weten hoe de zomerdienstregeling van het OV in de regio Arnhem-Nijmegen er uit gaat zien. In maart werd bekend dat vervoerder Breng flink wil bezuinigen op de zomerdienstregeling. Het is aan de provincie om dit goed of af te keuren en de tijd dringt. Tegelijkertijd wil de SP weten wat er gebeurt met het geld dat Breng sinds begin dit jaar al heeft bezuinigd op de dienstregeling.

Lees verder
2 maart 2016

SP deelt zorgen FNV over werkverdringing in openbaar vervoer

Foto: Bas Stoffelsen

De SP deelt de zorgen die FNV vervoer uitspreekt in een brandbrief aan gedeputeerde staten. FNV ziet dat het aantal buslijnen afneemt terwijl het aantal buurtbusdiensten groeit. Deze buurtbussen worden vaak door vrijwilligers gereden, waardoor de werkgelegenheid afneemt. Daarnaast stelt men dat er sprake is van werkverdringing. Een vrijwilliger voert het werk uit dat eerst door betaalde chauffeurs werd gedaan. De SP vindt het vervoer van mensen belangrijk en verantwoordelijk werk dat door goed opgeleide en fatsoenlijk betaalde chauffeurs moet worden uitgevoerd.

Lees verder
14 december 2015

OV in provinciehanden mag geen verslechtering betekenen

Foto: Bas Stoffelsen

De Gelderse SP heeft een debat aangevraagd over verslechtering van het busvervoer in de regio Arnhem-Nijmegen dat sinds dit jaar in handen is van de provincie. Op de nieuwe dienstregeling die deze maand ingaat wordt met 3,5% bezuinigd. Gevolg is dat er op een aantal lijnen minder vaak bussen gaan rijden, met name in de avonden en het weekeinden. In Arnhem, Nijmegen, Overbetuwe en de Liemers verdwijnen er zelfs buslijnen. De SP vindt dat de overgang naar de provincie geen verslechtering mag betekenen voor het OV en wil daarom dat de provincie ingrijpt.

Lees verder
18 november 2015

Vragen over bezuinigingen busvervoer Arnhem-Nijmegen

Foto: Bas Stoffelsen

De Gelderse SP heeft vragen gesteld over de voorgenomen bezuinigingen op het busvervoer in de regio Arnhem-Nijmegen de komende twee jaar. Onder de noemer 'concessieonderhoud', wil vervoerder Hermes de komende twee jaar flink bezuinigen in de regio Arnhem-Nijmegen. Tegelijkertijd zien we een toename van het aantal OV-rezigers. De SP wil van het college weten hoe dit met elkaar te rijmen valt en hoe de provincie ervoor gaat zorgen dat het busvervoer in de stadsregio op niveau blijft.

Lees verder
10 november 2015

SP wil 200 miljoen extra investeren in Gelderland

De Gelderse SP zal bij de behandeling van de begroting voor 2016 woensdag een voorstel indienen om 200 miljoen van de Nuon-miljarden extra te investeren in Gelderland. De fractie stelt voor te investeren in onder andere dubbelspoor in de Achterhoek, 2.000 extra sociale huurwoningen, het verduurzamen van nog eens 3.000 huurwoningen, het restaureren van Gelders erfgoed, in bibliotheken, musea, kleinschalige sportvoorzieningen en jeugdzorg.

Lees verder
8 oktober 2015

Gelderse Staten roepen kabinet op niet te bezuinigen op regionaal spoor

Foto: Bas Stoffelsen

De voltallige Provinciale Staten stemde woensdag 7 oktober voor een, mede door de SP ingediende, motie. De motie roept de Tweedekamer op geld te blijven reserveren voor het regionale spoor. Met de motie wordt gedeputeerde Bieze gesteund in haar strijd voor landelijk budget voor deze spoorlijnen. Het is een oproep aan alle fracties in de Tweedekamer om dit onderdeel van de begroting geen doorgang te verlenen. Dit geldt speciaal voor de fracties van VVD en PvdA. Zij hebben immers de meerderheid in het kabinet en bepalen het beleid. Mochten de begrotingsplannen van Mansveld toch doorgaan, dan ligt vernieuwing van de regionale spoorlijnen tot 2028 stil. Tenzij de provincie zelf de investeringen aan het spoor financiert.

Lees verder

Pagina's

U bent hier