h

Cultuur

1 juli 2016

Gelderse Cultuur en Erfgoed instellingen krijgen meer geld

Goed nieuws voor veel culturele instellingen in Gelderland. Tijdens de behandeling van de Cultuurnota “Beleef het Mee” kreeg de Gelderse Cultuur meer geld van de provincie dan eerst werd voorgesteld.

Lees verder
13 april 2016

SP wil openheid over lijst te restaureren Rijksmonumenten

De Gelderse SP heeft schriftelijke vragen gesteld over de lijst van monumenten die volgens het provinciebestuur een grote restauratieopgave hebben. Voor de restauratie van deze  rijksmonumenten zal extra geld nodig zijn. De SP wil weten om welke monumenten het gaat, waarom deze zijn gekozen en welke monumenten niet in aanmerking komen voor extra geld. Volgens de SP is openheid hierover belangrijk. De SP wil voorkomen dat er willekeurig op grond van onduidelijke criteria geld wordt toegekend.

Lees verder
10 november 2015

SP wil 200 miljoen extra investeren in Gelderland

De Gelderse SP zal bij de behandeling van de begroting voor 2016 woensdag een voorstel indienen om 200 miljoen van de Nuon-miljarden extra te investeren in Gelderland. De fractie stelt voor te investeren in onder andere dubbelspoor in de Achterhoek, 2.000 extra sociale huurwoningen, het verduurzamen van nog eens 3.000 huurwoningen, het restaureren van Gelders erfgoed, in bibliotheken, musea, kleinschalige sportvoorzieningen en jeugdzorg.

Lees verder
9 oktober 2015

Vragen over sluiting gerenoveerd bezoekerscentrum Leur

De Vlaamse Schuur in Leur werd in 2010 gerenoveerd voor een bedrag van 500.000 euro, afkomstig van de Provincie Gelderland en de gemeente Wijchen. Het erfgoedstudiehuis en bezoekerscentrum ‘Land van de Heerlijkheden’ in de schuur zijn met ingang van 1 oktober gesloten. De SP heeft de indruk dat hier sprake is van verspilling van gemeenschapsgeld en heeft het college om uitleg gevraagd.

Lees verder
29 september 2015

SP wil dat provincie werk gaat maken van Gelders Museumbeleid

Tijdens de behandeling van het provinciaal cultuurbeleid voor de komende jaar heeft de SP voorgesteld dat de provincie werk gaat maken van een provinciaal museumbeleid. Een meerderheid van de partijen steunde dat idee en vroeg de gedeputeerde een bijeenkomst te organiseren met musea en belanghebbenden om te komen tot een Gelders Museumbeleid. Daarmee gaat een langgekoesterde wens van de SP Gelderland in vervulling.

Lees verder

Pagina's

U bent hier