h

SP: Provincie, strijd mee tegen laaggeletterdheid!

14 september 2016

SP: Provincie, strijd mee tegen laaggeletterdheid!

De Gelderse SP heeft vragen gesteld aan het provinciebestuur over de aanpak van laaggeletterdheid. Prinses Laurentien, erevoorzitter van de Stichting Lezen & Schrijven, riep begin september op om de toename van laaggeletterden in ons land te stoppen. De SP hoort graag van het provinciebestuur op welke manier ze kan bijdragen aan het terugdringen van laaggeletterdheid.

SP fractievoorzitter Peter de Vos deelt de zorgen van prinses Laurentien: “In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven of rekenen. Voor hen is het bijvoorbeeld moeilijk om te werken met een computer of om een treinkaartje via een automaat te kopen. Het levert ook problemen op als ze reizen met het ov, een sollicitatiebrief schrijven of ondertitels willen lezen op tv. Hierdoor ontstaat er een kloof tussen geletterden en mensen die niet mee kunnen in een samenleving waarin je niet zonder lezen en schrijven kan.”

Mede daarom pleit de Gelderse SP bijvoorbeeld al jaren voor meer investeringen in Gelderse bibliotheken.  En er zijn ook andere manieren,  Stichting Lezen & Schrijven zet bijvoorbeeld honderd zogenoemde taalambassadeurs in, die de komende maanden in gesprek gaan met honderd burgemeesters en wethouders in ons land. De Vos vindt dat ook de provincie niet kan achterblijven:  “Moeite hebben met lezen en schrijven heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven. Laaggeletterden zijn minder zelfredzaam, minder sociaal actief en ze zijn vaker ziek dan geletterden. Naast de individuele problemen van de laaggeletterde lijdt ook de maatschappij schade door laaggeletterdheid. Gedacht kan worden aan verminderde productiviteit, mindere belastinginkomsten, hogere uitgaven sociale zekerheid, werkeloosheid en gezondheidszorg. Ik hoor graag van het college hoe zij de strijd met laaggeletterdheid aangaan! ”

De SP-fractie daarom de volgende vragen aan het college:

1.Onderschrijft u de zorg van Prinses Laurentien (erevoorzitter van de Stichting Lezen & Schrijven) omtrent het aantal mensen dat slecht kan lezen of schrijven?

2.Bent u op de hoogte van het initiatief van de Stichting Lezen & Schrijven om vier keer zoveel mensen te bereiken met de inzet van honderd zogenoemde taalambassadeurs?

3.Bent u benaderd door de Stichting Lezen & Schrijven om een bijdrage te leveren in de strijd tegen de Laaggeletterdheid?

a.Zo ja, overweegt u dit initiatief te ondersteunen?

b.Zo nee, bent u bereid zelf actie te ondernemen om zo het initiatief van Prinses Laurentien te ondersteunen.

4.Kunt u aangeven hoeveel van de 2,5 miljoen Nederlanders (die met moeite lezen, schrijven of rekenen) in Gelderland wonen?

5.Kunt u aangeven welk specifiek beleid u hebt geformuleerd om samen met de Gelderse Gemeenten en de Rijksoverheid (als de drie verantwoordelijke partijen voor de uitvoering van de Bibliotheekwet) de Laaggeletterdheid in onze Provincie terug te brengen?

6.Kunt u, bij benadering, aangeven welke financiële schade de Gelderse economie jaarlijks ondervindt doordat mensen niet goed kunnen lezen of schrijven? (Jaarlijkse kosten laaggeletterdheid)

7.Kunt u aangeven hoeveel geld de Provincie Gelderland tot op heden jaarlijks heeft geïnvesteerd om de gevolgen/kosten van laaggeletterdheid te beperken of weg te nemen?

8.Staan de kosten en de investeringen, om laaggeletterdheid te voorkomen, wat u betreft in een goede verhouding tot elkaar? 

a. Zo ja, waarom?

b. Zo nee, waarom niet? 

 

Reactie toevoegen

U bent hier