h

SP wens voor steun regiojournalistiek in vervulling

11 oktober 2016

SP wens voor steun regiojournalistiek in vervulling

Foto: M. van Hunnik

Nadat de Gelderse SP in 2015 de regionale journalistiek op de agenda heeft gezet gaat de provincie nu werk maken van het ondersteunen van regionale journalistiek. Het college van Gedeputeerde Staten stelt € 142.000,- beschikbaar voor 2017. Zij wil bij de voorjaarsnota 2017 een besluit nemen voor de volgende jaren. Met dit geld krijgt Omroep Gelderland de taak om lokale omroepen te ondersteunen. De SP is blij met dit voorstel en ziet dit als een goede stap op weg naar een versterking van de lokale journalistiek in Gelderland.

Het voorstel om de lokale journalistiek te versterken is onderdeel van de nota “Gelders Mediabeleid 2017-2020” die behandeld wordt in de Statencommissie van 26 oktober. De veranderingen in de Mediawet en de veranderingen in de rol van de lokale media maken het nodig om lokale en regionale media steun te geven bij het uitvoeren van hun belangrijke taak. Ze hebben te maken met bezuinigingen, teruglopende advertentieopbrengsten en concurrentie van nieuwe mediavormen.

SP-fractievoorzitter Peter de Vos: “Wij zijn blij dat het provinciebestuur nu met een serieus voorstel komt ter ondersteuning van de lokale journalistiek. Deze staat onder druk en dat is zorgelijk, omdat ze een belangrijke rol spelen in een vitale lokale en provinciale politiek. Kranten hebben het zwaar door dalende inkomsten en op de regionale omroep wordt bezuinigd. Het betekent dat steeds vaker een kritische journalist ontbreekt op de tribune van bijvoorbeeld een raadsvergadering, maar ook dat de capaciteit ontbreekt om een zaak eens goed uit te pluizen. Daarom is overheidssteun nodig.”

In september 2015 nam de Gelderse SP het initiatief tot een debat over de rol en de toekomst van de regionale journalistiek. De centrale vraag was of en hoe overheidssteun een bijdrage kan leveren aan het in stand houden van een vitale journalistiek. Ook het belang van lokale en regionale journalistiek voor de democratie in gemeente en provincie, kwam aan de orde. Uiteindelijk namen Provinciale Staten in juni 2016 een motie aan waarin gevraagd werd om een meerjarige visie rond ondersteuning van de regionale omroep. Dat heeft uiteindelijk geleid tot dit voorstel.

 

De Vos: “Wij zijn vorig jaar met het idee gekomen voor het oprichten van een fonds voor regionale journalistiek, gevuld door provincie en gemeenten. En, hoewel niet in de vorm van een fonds, komt nu serieuze steun voor ondersteuning en verbetering van media in Gelderland. Zo kunnen Gelderlanders beter op de hoogte gehouden worden van wat er speelt in hun omgeving en houden we de lokale en provinciale politiek scherp!”

 

Reactie toevoegen

U bent hier