h

SP pleit voor aanvalsplan tegen laaggeletterdheid

24 oktober 2016

SP pleit voor aanvalsplan tegen laaggeletterdheid

Foto: Bas Stoffelsen

De SP verzoekt de Provincie om het voortouw te nemen rondom het thema Laaggeletterdheid. De Gelderse socialisten willen dat het provinciebestuur samen met de Stichting Lezen en Schrijven en andere partners op korte termijn komt met een Aanvalsplan Laaggeletterdheid in Gelderland. Daarmee moet de toename van het aantal mensen dat niet goed kan lezen en schrijven gestopt worden. Het voorstel  van de SP  is bij de begrotingsbehandeling aangenomen door een ruime meerderheid van de Staten. 

Wat de SP betreft is er voor de Provincie een hoofdrol weggelegd waar het gaat om de bestrijding van de Gelderse Laaggeletterdheid. Want 200.000 Gelderlanders kunnen nog steeds niet goed lezen of schrijven. Deze mensen zijn afhankelijk van anderen om de normaalste zaken te regelen. Uit onderzoek blijkt ook dat ze minder zelfredzaam zijn, minder sociaal actief en ze zijn vaker ziek.

Naast de individuele problemen van deze mensen lijdt ook de maatschappij schade door laaggeletterdheid. Gedacht kan worden aan verminderde productiviteit, minder belastinginkomsten, hogere uitgaven voor sociale zekerheid, werkeloosheid en gezondheidszorg.

SP fractievoorzitter Peter de Vos: “In Nederland kost ons dat jaarlijks ongeveer 550 miljoen euro. Onze hele maatschappij is gebaat bij het beter aanpakken van laaggeletterdheid. Uit de antwoorden van het provinciebestuur op vragen van de SP hierover blijkt dat er vanuit het Cultuurbudget 1,6 miljoen wordt besteed aan zaken zoals Bibliotheek op School en bestrijding van laaggeletterdheid onder volwassenen. Maar ons is niet duidelijk wat de resultaten in de praktijk zijn van dit beleid. Want het aantal mensen dat niet goed kan lezen en schrijven neemt nog steeds toe.”

De SP denkt dat een gecoördineerd aanvalsplan vanuit de provincie het tij kan keren. Peter de Vos: “De SP heeft zich in het verleden niet voor niets ingezet voor het behoud van de bibliotheekbus en een goede spreiding van bibliotheken in Gelderland. En gelukkig wordt er zowel landelijk, provinciaal en als gemeentelijk geïnvesteerd in het voorkomen van laaggeletterdheid. Maar het is niet duidelijk wie wat doet in Gelderland. Verder vind ik dat dit probleem de cultuurbegroting van de Provincie overstijgt. Dit is een groot maatschappelijk probleem met flinke economische gevolgen. Het aanvalsplan kan wat de SP betreft ook gefinancierd worden vanuit geld voor economie of de verbetering van de arbeidsmarkt.”

Het voorstel van de SP is met een ruime meerderheid aangenomen door Provinciale Staten.

Reactie toevoegen

U bent hier