h

Statenvragen

17 maart 2010

SP Gelderland: Jeugdzorg moet ook luisteren naar de jeugd

De Gelderse SP fractie heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een rapport van Defence for Children. Uit dit rapport blijkt dat kinderen die te maken hebben met jeugdzorg zichzelf niet serieus genomen voelen en dat het schort aan de communicatie met name met de gezinsvoogd. De SP-fractie wil weten of deze situatie herkenbaar is voor Gelderland, wat voor klachten er zijn en wat daarmee gedaan wordt.

Lees verder
22 februari 2010

Provincie Gelderland laat dumpen teerhoudend asfalt in het buitenland toe

Uit antwoord op schriftelijke vragen van de Gelderse SP blijkt dat de provincie Gelderland de export van teerhoudend asfalt naar het buitenland niet aanpakt. De SP wilde weten wat Gelderland doet om te voorkomen dat teerhoudend asfalt van Gelderse wegen tot problemen elders leidt. De fractie vindt de antwoorden van het college teleurstellend en zal deze zaak aan de orde stellen bij de eerstvolgende commissievergadering milieu.

Lees verder
20 februari 2010

Provincie spreekt zich nog niet uit over helihaven bij A50 langs Heteren

Gedeputeerde Staten van Gelderland, het dagelijks provinciebestuur, spreken zich nog niet duidelijk uit over het plan van Rosorum BV om een helikopterhaven bij de A50 ter hoogte van Heteren te openen. Het dagelijks provinciebestuur wil steun van het gemeentebestuur van Overbetuwe, maar die zien bij voorbaat niets in het voorgenomen plan. Dat blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen die door Statenleden Alex Mink (SP) en Űnal Sözen (GroenLinks) zijn gesteld.

Lees verder
17 februari 2010

SP: los te volle treinen tussen Arnhem en Winterswijk nou eens op!

De Gelderse SP-fractie wil dat de provincie Gelderland en vervoerder Syntus nu eindelijk iets gaan doen aan de te volle spitstreinen tussen Arnhem en Doetinchem. Op 10 februari reed een stoptrein station Duiven voorbij omdat er teveel reizigers aan boord waren en het perron vol stond. De treinen zijn tijdens de spitsuren nog altijd bomvol. De SP wil daarom dat er wordt gekeken naar het inzetten van een spitsbus die de drukste stations bedient wanneer de treinen vol zitten.

Lees verder
29 januari 2010

Knip buslijn Nijmegen-Tiel in mei opgeheven

SP-Statenlid Alex Mink stelde vragen over het feit dat er geen volledig herstel komt van de rechtstreekse busverbinding Tiel-Nijmegen. Busreizigers moeten op sommige momenten en tijden overstappen in Druten. De Gelderse SP vind dat de busverbinding Nijmegen-Tiel weer rechtstreeks moet gaan rijden, zonder overstap.Het college van Gedeputeerde Staten kon antwoorden dat na afspraken met vervoerders de knip in Mei 2010 kan worden opgeheven. Lees hieronder de vragen en antwoorden.

Lees verder
20 januari 2010

Nipte winst voor Arriva maar SP blijft kritisch (update)

SP-statenlid Alex Mink heeft begin januari vragen gesteld over de gunning van de OV-concessie Achterhoek/Rivierenland aan Arriva. Uit de beantwoording van de vragen blijkt dat bij de beoordeling van de offertes Arriva nipt heeft gewonnen. De SP heeft vervolgvragen gesteld en inmiddels antwoorden gekregen.

Lees verder
4 januari 2010

SP stelt vragen over verlies bus- en treinvervoer Syntus

Eind december hebben Gedeputeerde Staten, het dagelijks provinciebestuur, besloten om het trein- en busvervoer in de Betuwe en Achterhoek aan Arriva te gunnen. Dit besluit heeft tot veel ophef geleid. Zo is er een petitie gestart voor het behoud van de huidige vervoerder Syntus en staan de regionale kranten vol met berichten over de gang van zaken en steunbetuigingen van reizigers. Treinreizigers tussen Arnhem en Tiel zijn bezorgd over de toekomst van hun treindienst.

Lees verder
18 december 2009

SP en GroenLinks: geen nut en noodzaak helikopterhaven langs de A50 bij Heteren

De Gelderse fracties van SP en GroenLinks zijn tegen de vestiging van een helikopterhaven op het bedrijventerrein bij Heteren langs de A50. Het bedrijf Rosorum BV uit Otterlo heeft plannen om een helikopterhaven op die plek te vestigen. Uit de media blijkt dat Gedeputeerde Staten, het dagelijks provinciebestuur, niet onwelwillend tegenover deze plannen staan. Statenleden Alex Mink (SP) en Unal Sözen (GroenLinks) hebben daarom schriftelijke vragen gesteld.

Lees verder
4 december 2009

SP: kappen met knip in buslijn Tiel-Nijmegen

De Gelderse SP-fractie is boos over het voortbestaan van de knip in Druten van de buslijn tussen Tiel en Nijmegen. Enkele jaren geleden werd de buslijn tussen beide steden in twee delen gesplitst omdat de vervoerders niet wilden samenwerken. Daardoor moesten reizigers in Druten van buslijn wisselen. Veel reizigers liepen hun aansluiting mis en moesten dan minimaal een half uur op de volgende bus wachten. Uiteindelijk kwam er tijdens de spitsuren weer een rechtstreekse buslijn tussen Tiel en Nijmegen. De overstap in Druten zou vanaf 13 december ook in de avonduren en weekeinden verdwijnen. Nu blijkt dat de vervoerders er weer niet uitkomen wil de SP weten wanneer de busreizigers hun rechtstreekse lijn weer terugkrijgen.

Lees verder
1 december 2009

SP en VVD: provincie moet aan de slag met veiliger openbaar vervoer

Sinds 2006 stijgt het aantal geweldsincidenten in het openbaar vervoer. Werknemers en reizigers worden het slachtoffer van geweld en bedreigingen. Tegelijkertijd is het onduidelijk wie wat moet doen. Daarom heeft de Taskforce veiliger openbaar vervoer in opdracht van het Rijk de problemen onderzocht. Uit het rapport van de taskforce komen zestien aanbevelingen om bus en trein veiliger te maken. De Gelderse fracties van de VVD en de SP willen weten wat Gelderland met die aanbevelingen gaat doen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier