h

Gelderse SP stelt kritische vragen over ontgassingsinstallaties

9 april 2024

Gelderse SP stelt kritische vragen over ontgassingsinstallaties

Foto: SP

De Gelderse SP-fractie zal woensdag tijdens de vergadering van Provinciale Staten kritische mondelinge vragen stellen over de voortgang van ontgassingsinstallaties in de regio, naar aanleiding van een recente Kamerbrief van minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat. De SP vreest dat Gelderland niet op tijd klaar is voor de inwerkingtreding van het verbod op varend ontgassen. “Na jaren actievoeren door de SP en bezorgde omwonenden is er eindelijk een verbod, maar dan moeten er wel mogelijkheden zijn voor schepen om te ontgassen. Als die er niet zijn is het verbod straks een wassen neus”, aldus fractievoorzitter Eric van Kaathoven.

 
De vragen richten zich op het ontbreken van aanvragen voor ontgassingsinstallaties in Gelderland en de mogelijke gevolgen hiervan voor het tijdig implementeren van het verbod op varend ontgassen, dat op 1 juli van kracht wordt. De SP is bezorgd dat er voor die tijd geen ontgassingsinstallaties zijn. “Om te kunnen ontgassen, zijn er installaties nodig. Die zijn er momenteel niet in Gelderland en ze zijn ook niet in een dag gebouwd. Dat er nu nog steeds geen aanvragen zijn, baart ons dus zorgen”, zegt Van Kaathoven. De SP wil woensdag van het college horen waarom er nog geen aanvragen zijn en of dit de implementatie van het verbod op 1 juli in de weg kan zitten.

 
Jaren actie
De SP en omwonenden voeren al jaren actie voor het aanpakken van het varend ontgassen. Ook bezorgde schippers die niet willen ontgassen steunen een verbod. Ontgassen is het lozen van giftige gassen door schepen tijdens het varen. Dit zijn restdampen van vloeibare stoffen nadat de tank geleegd is, die met een ventilator naar buiten worden geblazen. Voor benzine en benzeen is varend ontgassen al verboden, voor andere stoffen (bijvoorbeeld ruwe aardolie en ontvlambare vloeistoffen) geldt vanaf 1 juli een verbod. Aceton, ethanol en methanol volgen over enkele jaren. In 2019 gingen SP’ers ‘gifspotten’ bij Fort Pannerden in Doornenburg om aandacht te vragen voor de gevolgen van ontgassen. Na lang gesteggel van de Rijksoverheid wordt het verbod nu eindelijk (gefaseerd) ingevoerd.
Zie ook

 

Reactie toevoegen

U bent hier