h

Statenvragen

2 april 2014

SP: OV-chipkaart moet vriendelijker voor reizigers worden

De Gelderse SP wil dat de provincie zich gaat inspannen voor een betere OV-chipkaart. Blinden en slechtzienden hebben nog steeds moeite om gebruik te maken van de kaart en elders in het land is er een experiment gaande om achteraf voor ritten met bus en trein te betalen. De SP wil dat de provincie zulke gebruiksvriendelijke betaalvormen voor het openbaar vervoer gaat onderzoeken. Daarmee kan ook het afhaken van busreizigers worden opgevangen.

Lees verder
11 september 2013

SP: Zorgen over ontslagen in de jeugdzorg

De SP heeft vragen gesteld aan het college gevolgen van de overgang van de jeugdzorg van provincie naar gemeenten wordt vormgegeven. Medewerkers van jeugdzorginstellingen en de vakbonden maken zich zeer ongerust over hun toekomst. Afgelopen week zijn de eerste ontslagen al aangekondigd. De SP vreest dat hierdoor de kwaliteit van de jeugdzorg onder druk komt te staan en de kinderen hiervan de dupe worden.

Lees verder
20 juli 2013

College: onderzoek gemeentelijke herindelingen slechts ‘lichte evaluatie’

Uit antwoord op schriftelijke vragen die de SP-fractie stelde over gemeentelijke herindelingen, blijkt dat het onderzoek in opdracht van de provincie niet meer is dan een ‘lichte evaluatie’. Ook geeft het onderzoek geen inzicht in de kosten en baten van herindelingen. Daarmee blijft het voor de SP de vraag waarop het college haar beleid baseert.

Lees verder
29 mei 2013

Volgens provincie was er geen bonus voor ex-Nuon-topman Øystein Loseth

In de beantwoording van schriftelijke vragen gesteld door de SP-fractie stelt het college van gedeputeerde staten dat er geen sprake is van een bonus voor NUON-topman Øystein Loseth. Wel loopt er in Zweden een onafhankelijk onderzoek naar de vermeende bonus.

Lees verder
28 februari 2013

SP stelt vragen over biebsluitingen in Gelderland

De Gelderse SP heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de sluiting van bibliotheekvoorzieningen in Gelderland. Terwijl de provincie bezig is met plannen voor behoud van biebvoorzieningen worden toch nog steeds vestigingen gesloten en biebbushaltes opgeheven.

Lees verder
28 februari 2013

SP zet vraagtekens bij derivatenhandel door Gelderse gemeenten

De SP-fractie heeft aan het college van Gedeputeerde Staten vragen gesteld over het afsluiten van derivaten door een aantal Gelderse gemeenten. De SP maakt zich zorgen over de risico's die worden genomen met gemeenschapsgeld door het afsluiten van deze ingewikkelde en zeer risicovolle financiële producten.

Lees verder
20 februari 2013

Gelderse SP stelt kritische vragen over cultuursubsidies

SP statenlid Peter de Vos heeft een aantal schriftelijke vragen gesteld over de gang van zaken rond het verstrekken van cultuursubsidies door de provincie Gelderland. Dit naar aanleiding van signalen van betreffende instellingen dat dit proces niet zorgvuldig verloopt. De SP-fractie wil de onderste steen boven hebben.

Lees verder
5 december 2012

SP stelt vragen over mogelijk verdwijnen streekziekenhuis Harderwijk

SP-statenlid Alex Mink heeft schriftelijke vragen ingediend over de mogelijke fusie van de ziekenhuizen in Harderwijk, Zwolle en Meppel. Eerdere ziekenhuisfusies hebben geleid tot het verdwijnen van goede en bereikbare ziekenhuizen in de regio. Zo wordt ziekenhuis Zevenaar stapsgewijs ontmanteld en speelt er in de Achterhoek een onderzoek naar een gezamenlijk ziekenhuis. De SP wil van het provinciebestuur weten hoe zij in de discussie staat en wat zij wil gaan doen om te voorkomen dat er straks één megaziekenhuis voor de noordelijke Veluwe ontstaat.

Lees verder
7 juni 2012

SP en GroenLinks stellen vragen over Sachem Zaltbommel

De SP en GroenLinks hebben vragen gesteld aan het dagelijks provinciebestuur over de gang van zaken bij Sachem in Zaltbommel. De landelijke milieu-inspectie heeft aan de provincie laten weten dat zij vaart moet maken met het oplossen van mogelijke veiligheidsproblemen rondom de chemische fabriek, waardoor mensen in de buurt gevaar zouden kunnen lopen.

Lees verder
1 maart 2012

Provincie Gelderland stimuleert gemeenten onverantwoorde financiële risico's te nemen

De Gelderse SP vraagt zich in schriftelijke vragen af of de eis van de provincie Gelderland dat gemeenten meebetalen aan projecten niet tot ongewenste financiële risico's kan leiden. Door de eis van cofinanciering worden gemeenten verleid om meer geld uit te geven dan misschien wel verantwoord is in tijden van zware bezuinigingen. De Gelderse SP stelt voor de eis van cofinanciering los te laten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier