h

Zorgen bij SP om grootschalige bomenkap

24 oktober 2016

Zorgen bij SP om grootschalige bomenkap

Foto: Bas Stoffelsen

De SP maakt zich er zorgen over dat er in Gelderland in zeer korte tijd veel bomen worden gekapt. SP-Statenlid Astrid Vollebregt-de Groot wil graag van het provinciebestuur weten hoeveel bomen er de afgelopen jaren zijn gekapt en wat de gevolgen zijn voor de leefomgeving. De SP vraagt zich ook af of de massale essenkap als gevolg van essenziekte geen paniekmaatregel is.

Het valt de SP de laatste maanden op dat er in Gelderland op verschillende plekken veel bomen worden gekapt. Bijvoorbeeld tussen Epe en Heerde, Bij Lochem, in Dieren en in Wageningen. Deels zijn dit verkeersveiligheidsmaatregelen. Maar de SP vindt het ook opvallen dat er steeds vaker gemeentes zijn die het onderhoud aan bomen niet meer in de begroting opnemen en er geld aan willen verdienen door de verkoop van stamhout en biomassa.

Astrid Vollebregt-de Groot: “Wij maken ons ernstige zorgen, omdat juist deze vaak monumentale bomen veel nuttige functies hebben. Ze zijn belangrijk omdat ze CO2 opnemen, ze leveren zuurstof en kunnen daarnaast massa’s water verwerken. Bovendien zijn ze vaak beeldbepalend in een historisch waardevol landschap.”

De SP heeft daarom de volgende vragen aan Gedeputeerde Staten:

  1. Heeft u een overzicht over de totale bomenkap in Gelderland over de afgelopen vijf jaar en heeft u een overzicht over de geplande kap in de komende vijf jaar?
  2. Kunt u ons die gegevens verstrekken? Zo niet, wie dan wel?
  3. Heeft u de regie wat betreft de bomenkap in onze provincie? Zo niet, wie dan wel?
  4. Kunt u ons een indicatie geven hoeveel CO2, water en zuurstof dit in de afgelopen vijf jaar en de komende vijf jaar in totaal gaat schelen in Gelderland?
  5. Met winstoogmerk worden naast stamhout ook totale kruinen als biomassa verkocht en niet aan de natuur teruggegeven met grote nadelen voor de vruchtbaarheid van de bodem. Weet u op welke schaal dit plaatsvindt? Zo niet, wie dan wel?
  6. Is het niet een betere optie, dat de kap van essen zich alleen beperkt tot de zieke exemplaren?

De SP is ook van mening dat de massale essenkap die gepland is in verband met de essenziekte een paniekmaatregel is. Vollebregt-de Groot: “Essen die van nature weerstand hebben tegen deze ziekte worden ook omgehakt, waardoor deze weerstand ook wordt weggenomen. Dit kan op lange termijn daardoor juist echt het einde van de essen worden” 

Reacties

Hartelijk dank dat u hieraan aandacht wilt besteden!
Want ook onze Stichting maakt zich ernstig zorgen over de inmiddels massale kap door de o.a. Provincie zelf(!) langs de N-wegen, en tevens door Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Geldersch Landschap, Rijkswaterstaat en veel gemeenten, zoals bijv. de gem. Lochem die maar liefst 6600 vitale beeldbepalende laanbomen gaat kappen in haar buitengebied; puur voor de opbrengst! (Met wèl 18 mln in de alg. reservepot!). En meer gemeenten hier willen die weg gaan volgen.
Ook wordt erg veel illegaal gekapt op het platteland, singels verdwijnen om meer land voor bemesting te creëren en er zijn nogal wat gemeenten die hierop nauwelijks handhaven.
En dan nog het feit dat Rijkswaterstaat de boomstobben langs de rivieren na kap insmeert met RoundUp!! Zelfs klachten van Vitens helpen hier blijkbaar niet!
Ook hoeft SBB geen melding te doen volgens de Boswet van voorgenomen kap, maar kan aan het einde van het jaar volstaan met een lijst achteraf van gekapte bomen(?).
De Provincie zal in deze nu toch eens haar verantwoordelijkheid dienen te nemen; alleen al om de onomkeerbare schade die aan het Achterhoekse cultuurlandschap cq Gelderse landschap wordt toegebracht! Wij zijn de rijkste provincie en hebben slechts 1 (één!) handhaver voor Achterhoek en Oost Veluwe. Dat is toch wel erg gênant..
Met vriendelijke groet,
Bomenstichting Achterhoek

Reactie toevoegen

U bent hier