h

Vierde aanvliegroute Schiphol over Gelderland baart partijen zorgen

8 april 2024

Vierde aanvliegroute Schiphol over Gelderland baart partijen zorgen

Foto: Patrick Rasenberg / Creative Commons

De Gelderse fracties van SP, PvdD, D66, Volt en PvdA hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de mogelijke vierde aanvliegroute van Schiphol. RTL Nieuws onthulde recent dat er al in 2021 in het geheim geoefend werd met deze route. De vierde aanvliegroute kan leiden tot een verdubbeling van het aantal dagelijks overvliegende vliegtuigen boven Gelderland. De partijen maken zich zorgen over de gevolgen van een vierde aanvliegroute voor de Gelderse inwoners en natuur.

Foto: RTL / RTL

In 2022 werd bekend dat er plannen zijn voor een vierde aanvliegroute van Schiphol, genaamd ZUDOS, die over Gelderland gaat: het betreft onder andere de gemeente Wageningen, Overbetuwe en Oost Gelre. 26 maart jongstleden onthulde RTL Nieuws dat er al in 2021 ‘in het diepste geheim’ werd geoefend met ZUDOS. ZUDOS is onderdeel van de herindeling van het luchtruim, met meer ruimte voor militaire oefeningen en een betere ‘ontsluiting’ van commercieel vracht- en passagiersverkeer.

42.000 extra vliegbewegingen

Uit Kamerstukken blijkt dat het gaat om 42.000 extra vliegbewegingen per jaar, zo'n 120 per dag. Momenteel trekken er al dagelijks 120 vliegtuigen over Gelderland, op zo'n 6 kilometer hoogte. ZUDOS verdubbelt dit aantal, en verlaagt de vluchthoogte naar 2100 meter. Dat is net boven de grens waarbij rekening gehouden moet worden met overlast voor woonkernen (1.828 meter).

Omwonenden van Schiphol klagen al jaren over de overlast en begonnen afgelopen zomer een rechtszaak tegen de Nederlandse staat . Provinciale staten hebben zich in motie 19M22  tegen autonome groei van Lelystad airport uitgesproken. De meeste overwegingen daarbij zijn ook voor de vierde aanvliegroute Schiphol toepasselijk.

Schriftelijke vragen

De fracties van de SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren, D66, Volt en PvdA maken zich zorgen om de gevolgen van een vierde aanvliegroute voor de Gelderse inwoners en natuur.  In het licht van actuele debatten over stikstof, CO2-uitstoot en het welzijn van omwonenden lijkt het deze fracties niet wenselijk om een extra aanvliegroute voor Schiphol te faciliteren. Zij vragen zich af of het provinciebestuur op de hoogte was van de plannen, wat de gevolgen zijn voor de leefbaarheid van de inwoners en de stikstofdepositie en verzoeken het college om richting het Rijk en Schiphol actief te lobbyen voor het schrappen van de plannen voor ZUDOS.

Reactie toevoegen

U bent hier