h

SP teleurgesteld in college over weigeren steun aan regionale journalistiek

11 februari 2015

SP teleurgesteld in college over weigeren steun aan regionale journalistiek

Foto: M. van Hunnik

Op 13 december 2014 stelde SP-fractievoorzitter Eric van Kaathoven schriftelijke vragen over het steunen van de regionale journalistiek door middel van een fonds. In haar antwoorden erkent het college het belang van regionale journalistiek. Ze geeft echter aan dat wat haar betreft de geschreven pers volledig aan de markt moet worden overgelaten.

SP-fractievoorzitter Eric van Kaathoven is teleurgesteld over de antwoorden. Van Kaathoven: 'Het college maakt zich het er veel te gemakkelijk vanaf. Het is duidelijk dat de markt juist niet leidt tot voldoende onafhankelijke regionale en lokale journalistiek. Dat was ook de aanleiding voor de vragen. En dat raakt het hart van de gemeentelijke en provinciale democratie. Dit college steekt geen vinger uit om te helpen. Het is niet eens bereid te onderzoeken wat mogelijk is.'

In buurprovincie Limburg is net een subsidieregeling gestart voor behoud van een onafhankelijk medialandschap in de provincie. Deze regeling zorgt voor financiële steun aan opleidingsmogelijkheden, stimuleert samenwerking en onderzoeksjournalistiek en versnelt innovatie.

De Limburgse gedeputeerde Peter van Dijk stelt hierover: “Met deze subsidieregeling wil de Provincie actief burgerschap, pluriformiteit en een goed werkende democratie stimuleren. Dit zijn zaken die tot uiting komen via moderne informatiestructuren en waarvoor een vitaal Limburgs medialandschap noodzakelijk is. “

Van Kaathoven hierover: "Ik heb geen oordeel over Limburgse zaken maar duidelijk is wel dat als een provincie wat wil, er van alles kan. Het huidige Gelderse college heeft die wil niet en dat is jammer. Want er komen steeds minder journalisten die lokale en provinciale politiek kritisch volgen en de kiezers vier jaar lang op de hoogte brengen van wat goed gaat en wat niet. Het is een beetje dom om dit cruciale deel van de democratie volledig aan de grillen van de markt over te laten."

De Gelderse SP laat het niet zitten bij de teleurstellende antwoorden. Van Kaathoven heeft al vervolgvragen gesteld en de fractie zal zonodig met eigen voorstellen komen.

Reactie toevoegen

U bent hier