h

SP wil onderzoek naar mogelijkheden voor een Gelders fonds voor regionale journalistiek

17 december 2014

SP wil onderzoek naar mogelijkheden voor een Gelders fonds voor regionale journalistiek

Foto: M. van Hunnik

De Gelderse SP-fractie vraagt het college van Gedeputeerde Staten de mogelijkheden te onderzoeken voor de vorming van een Gelders fonds voor regionale journalistiek. Uit zo'n fonds zouden regionale journalistieke projecten gefinancierd kunnen worden. De SP vindt dat de regionale media een cruciale rol spelen in een vitale lokale en provinciale democratie en maakt zich zorgen hierover. Aanleiding voor de schriftelijke vragen zijn de recente ontwikkelingen bij Wegener (De Stentor en De Gelderlander) waarop opnieuw ontslagen gaan vallen.

De regionale journalistiek staat onder druk. Onlangs nog waren de ontwikkelingen bij Wegener in het nieuws, waar veel regionale dagbladen onder vallen (waaronder De Gelderlander en De Stentor). Tegelijkertijd wordt algemeen erkend dat de regionale journalistiek een cruciale rol speelt in de gemeentelijke en provinciale democratie.

SP-fractievoorzitter Eric van Kaathoven: “Onafhankelijke journalisten berichten over wat er gebeurt in de gemeenteraad en provinciale staten en stellen zaken aan de kaak. Ze zorgen dat veel meer mensen kritisch meekijken dan er op een publieke tribune kunnen. Wanneer dit weg zou vallen of sterk zou verminderen, is dat slecht voor een vitale lokale en regionale democratie.”

De SP ziet een oplossing in de oprichting van een Gelders fonds voor regionale journalistiek waaruit journalistieke projecten betaald zouden kunnen worden. Een nieuw fonds voor de regionale journalistiek met een onafhankelijk bestuur, zou een goede bijdrage kunnen leveren aan het in stand houden van kwalitatief hoogwaardige regionale journalistiek in Gelderland. De provincie zou samen met gemeenten en mogelijke andere financiers het fonds financieren.

De SP-fractie heeft de volgende vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten:

- Is het college van Gedeputeerde staten bekend met de recente ontwikkelingen in de regionale journalistiek in Gelderland, waaronder de ontslagen bij Wegener? (zie o.a.  http://www.omroepgelderland.nl/web/nieuws-1/2077488/het-is-noodzakelijk-... en http://www.nvj.nl/nieuws/wegener-waakhonden-maatregelen-veel-te-rigoureus)

-Is het college het met de SP eens dat regionale journalistiek een cruciale rol speelt in het in stand houden van een vitale lokale en provinciale democratie? Zo nee, waarom niet?

-Is het college bereid om een kort verkennend onderzoek te starten naar de mogelijkheid van een Gelders fonds voor regionale journalistiek waaruit journalistieke projecten betaald zouden kunnen worden? Zo nee, waarom niet?

- Is het college het met de SP eens dat zo'n nieuw fonds voor de regionale journalistiek met een onafhankelijk bestuur, een bijdrage zou kunnen leveren aan het in stand houden van kwalitatief hoogwaardige regionale journalistiek in Gelderland? 

- Is het college bereid om na het verkennende onderzoek in overleg te treden met gemeenten en mogelijke andere financiers om samen een Gelders fonds voor de regionale journalistiek te financieren? 

- Kan het college aangeven welke activiteiten het heeft ondernomen naar aanleiding van het aannemen van motie M70 van 11 december 2013 van het CDA (en andere fracties)? De motie vraagt onder andere om in gesprek te gaan met Omroep Gelderland, De Gelderlander en De Stentor over het opzetten of ondersteunen van een regionaal mediacentrum in Gelderland.

Reactie toevoegen

U bent hier