h

Statenvragen

28 november 2009

SP: ziekenhuispatiënten horen niet thuis in Regiotaxi

Enkele weken geleden stelde SP-statenlid Alex Mink schriftelijke vragen over een klachtenrapport van de FNV in Culemborg over de Regiotaxi Rivierenland. De aansluitingen op de stations en het vervoer van ziekenhuispatiënten waren de grootste problemen. Gedeputeerde Staten stellen voor om het vervoer van ziekenhuispatiënten helemaal uit de zorgverzekering te halen en naar de WMO over te brengen. De SP vindt dit een asociaal standpunt van het dagelijks provinciebestuur.

Lees verder
26 november 2009

Provincie: snoeien in buslijnen bij aanbesteding is toegestaan

De provincie Gelderland wil niet dat vervoerders buslijnen een keer per twee of drie uur laten rijden. Plaatsen met minimaal 1500 inwoners moeten wel worden bediend door een vorm van openbaar vervoer maar dat kan ook via een belbus en de huidige dienstregeling hoeft daarbij niet te worden aangeboden. Dat blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van D66 en de SP over de aanbestedingen in het openbaar vervoer in de regio’s Veluwe, Achterhoek en Betuwe.

Lees verder
20 oktober 2009

Gelderland moet snel ingrijpen bij klachten over Regiotaxi Rivierenland

De Gelderse SP-fractie heeft schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten gesteld over een klachtenrapport van FNV Lokaal Culemborg over de Regiotaxi Rivierenland. Uit het rapport blijkt dat er problemen zijn met het vervoer vanaf ziekenhuizen en treinstations en dat klanten vaak niet op tijd een telefoontje van de centrale krijgen dat hun taxi voor de deur staat. Deze problemen komen vaker voor en het provinciebestuur moet met een oplossing komen.

Lees verder
15 oktober 2009

SP en D66: streekbus kan niet een keer per drie uur rijden

De Gelderse fracties van D66 en SP hebben schriftelijke vragen ingediend over de dienstregeling van het streekvervoer. Voor de zomervakantie namen Provinciale Staten een motie van de coalitiepartijen CDA, PvdA en CU aan waarin werd gesteld dat de dienstregeling van het regionet (de stadsbussen en het overgrote deel van de streekbussen) op peil moest blijven. Uit de informatieronde bij de aanbesteding blijkt dat de vervoerders op zoek zijn naar nogal creatieve manieren om de dienstregeling uit te hollen. Een vervoerder stelde de vraag of buslijnen tijdens de avonduren en weekeinden ook een keer per twee uur of zelfs een keer per drie uur mochten rijden. De provincie gaf vervolgens geen krimp: "er wordt geen minimumfrequentie voorgeschreven".

Lees verder
15 september 2009

Gelderland: waterbedrijf Vitens mag commercieel gaan via apart bedrijf

Gedeputeerde Staten, het dagelijks provinciebestuur, willen toestaan dat waterleidingbedrijf Vitens op de commerciële toer gaat. Zulke activiteiten moeten volgens de (ontwerp-)Drinkwaterwet worden gescheiden van de publieke taken van de waterleidingbedrijven.
In het geval van Vitens gaat het om rioleringsbeheer (Aquario) en de ontwikkeling van de legionellachip. Zulke activiteiten moeten losstaan van de publieke watervoorziening en de dienstverlening aan de klanten die wettelijk verplicht zijn om hun leidingwater via Vitens in te kopen.

Lees verder
15 juni 2009

SP wil geen buitenlandse avonturen van drinkwaterbedrijf Vitens

De Gelderse SP-fractie wil niet dat waterbedrijf Vitens commerciële activiteiten in het buitenland gaat uitvoeren. Nu nog mag Vitens, samen met het Zuid-Hollandse waterbedrijf Evides, 1% van de jaarlijkse omzet in ontwikkelingshulp steken. Staatssecretaris Heemskerk (PvdA, Economische Zaken) is voorstander van commerciële activiteiten van de waterbedrijven, die verplicht in handen van provincies en gemeenten zijn, aldus het Financiële Dagblad van afgelopen woensdag.

Lees verder
28 maart 2009

Gelderland kiest niet voor goedkoper openbaar vervoer

De provincie Gelderland wil geen proef met goedkoper openbaar vervoer houden. Dat blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen die SP-statenlid Alex Mink heeft gesteld. De SP wil dat de provincie ook een proef met goedkoper openbaar vervoer houdt en daarmee het voorbeeld van de provincie Noord-Brabant volgt. Volgens het dagelijks provinciebestuur past zo’n proef niet in het beleid en is er geen geld voor.

Lees verder
14 maart 2009

SP wil onderzoek naar topsalarissen bij provincie-instellingen

De Gelderse SP fractie wil weten of er in Gelderland bij instellingen die aan de provincie gelieerd zijn mensen werken die meer verdienen dan de Balkenende norm en stelt hierover schriftelijke vragen. Aanleiding hiervoor is een onderzoek in Noord Brabant waaruit bleek dat dat daar het geval is. De SP vindt dat de beloningen bij deze organisaties in ieder geval niet hoger dan die van Balkenende mogen uitvallen.

Lees verder
25 februari 2009

Antwoord op statenvragen over camping De Zanding

Het dagelijks provinciebestuur heeft antwoord gegeven op schriftelijke vragen van de SP naar de ontwikkelingen rond camping De Zanding in Otterlo waar kampeerplaatsen dreigen te verdwijnen.

Lees verder
27 januari 2009

Vragen SP over boeteclausule NUON-deal

De Gelderse SP fractie maakt zich zorgen over een mogelijke boeteclausule bij de geplande verkoop van de aandelen NUON. Bij de verkoop van Essent aan RWE zou sprake zijn van een miljoenen boete wanneer de verkoop niet doorgaat. Dat zet de vrije en democratische besluitvorming onder hoogspanning. De SP-fractie, die tegen de verkoop van NUON is, vraagt het college van gedeputeerde staten van Gelderland om zich te verzetten tegen zo'n clausule bij NUON.

Lees verder

Pagina's

U bent hier