h

Statenvragen

20 mei 2007

GS en Vitens – weinig begrip voor mensen in nood

Huishouden die wekenlang worden afgesloten van de watervoorziening. Het gebeurt ook in Gelderland: in de eerste drieënhalf maanden van 2007 werden in Gelderland 209 klanten door het waterbedrijf Vitens afgesloten, waarvan 165 langer dan een week. Vitens, waarvan de provincie Gelderland en vele Gelderse gemeenten aandeelhouders zijn weigert vanaf een bepaalde achterstand betalingsregelingen te treffen. De SP Gelderland heeft hierover in april vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten, en antwoord gekregen.

Lees verder
8 mei 2007

SP tevreden over aanpak problemen Valleilijn-trein

SP-statenleden Alex Mink en Toine van Bergen hebben eind april vragen gesteld over de supplementregeling voor reizigers van buslijn 105 en de drukte in de Valleilijn-trein van Ede naar Amersfoort. Wij zijn tevreden over de inzet van Gedeputeerde Staten om de problemen aan te pakken. Er wordt coulant omgegaan met scholieren die hun jaarabonnement voor de voormalige buslijn 105 (Ede-Lunteren-Barneveld Centrum) moeten omzetten naar een treinabonnement en de problemen met zitplaatsen zijn eind dit jaar opgelost door de instroom van nieuwe treinen. GS vinden het acceptabel dat 30% van de reizigers gedurende maximaal 15 minuten moeten staan.

Lees verder
18 februari 2007

Massale bomenkap: SP doet dringende oproep aan provincie

Omdat het anders straks te laat is, moet de provincie Gelderland nu de kap van bomen in de Achterhoek opschorten en eerst een politieke discussie voeren over de noodzakelijkheid en wenselijkheid van de massale bomenkap langs provinciale wegen. Dat stelt de Gelderse SP in vragen aan de provincie. Deze week is de start gepland van het kappen van bomen langs de N315 tussen Zelhem en Ruurlo.

Lees verder
18 februari 2007

Provinciebestuur deelt zorgen SP over uitbreiding golfbaan Berendonck

Het provinciebestuur is het eens met de SP dat beperking van de recreatiemogelijkheden in De Berendonck funeste gevolgen kan hebben voor het natuurgebied de Hatertse en Overasseltse Vennen. Dat blijkt uit de beantwoording van vragen die SP- statenlid Toine van Bergen stelde over de voorgenomen uitbreiding van de golfbaan.

Lees verder
28 januari 2007

SP: Ook provincie moet met Wijchen overleggen over plannen met De Berendonck

De statenfractie van de SP vindt dat de provincie Gelderland zich moet bemoeien met de plannen van de gemeente Wijchen om de golfbaan in recreatiegebied De Berendonck uit te breiden. Daardoor vermindert de toegankelijkheid van het gebied, terwijl de aangrenzende Hatertse- en Overasseltse Vennen juist overlopen dreigen te worden. Wat ten koste gaat van de zeer waardevolle natuur in dat gebied.

Lees verder
14 januari 2007

SP wil snelle aanpak problemen Valleilijn

Op 10 december is de Valleilijn van start gegaan. De provincie Gelderland beloofde daarbij goed en comfortabel openbaar vervoer. Helaas is de werkelijkheid anders: de Connexxion-trein tussen Ede en Amersfoort wordt slecht schoongemaakt en passagiers van de buslijn 88 vanuit Wageningen kunnen bij het treinstation Ede-Wageningen in de heg uitstappen. Vanwege deze en andere praktische tekortkomingen stelt de SP Gelderland schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie.

Lees verder
27 oktober 2006

Fusie Essent en Nuon kan ten koste gaan van de gebruikers

De SP is tegen de voorgenomen fusie tussen Essent en Nuon. In verschillende provincie stellen SP-statenfracties vragen hierover. Zij vinden het buitengewoon teleurstellend dat nutsbedrijven, die op dit moment in handen zijn van de overheid (de provincies en gemeenten), hun eigen gang lijken te gaan.

Lees verder
18 oktober 2006

Verkoop aandelen Afvalverwerking Nijmegen roept vragen op

De Afvalverwerking Regio Nijmegen(ARN) wil 40% van haar aandelen verkopen aan het Duitse bedrijf Remondis. Dit wekt om een aantal redenen de verbazing van de SP-fractie. Sinds er in Duitsland een stortverbod is voor brandbaar afval bestaat de vrees dat er in de toekomst nog meer Duits afval naar Nederland komt. Dit is nu al een probleem: de afvalovens kunnen de hoeveelheid afval niet meer aan. Bovendien is er sprake van onderhandse verkoop, en worden de aandelen onder de marktprijs verkocht.

Lees verder
24 september 2006

Provinciebestuur weigert op te komen voor krakers Fort Pannerden

Enige weken geleden had de SP- statenfractie aan het provinciebestuur gevraagd om het op te nemen voor een groep krakers, die al jarenlang in het eerder verwaarloosde Fort Pannerden woont. Ze hebben het Fort en de omgeving ervan opgeknapt, en geven rondleidingen aan bezoekers. Al enige maanden dreigt het tot een ontruiming te komen. Het college van GS houdt zich echter op de vlakte.

Lees verder
17 september 2006

College bagatelliseert problemen met geïmpregneerd hout

Er ontbreekt veel aan het toezicht op stromen zwaar vervuild houtafval: het zogenaamde geïmpregneerde hout. De SP vindt dat dit hout door afvalbedrijven niet goed gescheiden wordt van de andere schonere houtstromen. Het gevolg kan zijn dat giftige zware metalen door verbranding in kolencentrales in het milieu komen. Slecht voor onze gezondheid. In schriftelijk vragen werd aan het provinciebestuur hiervoor aandacht gevraagd. Volgens de provincie valt het allemaal wel mee met die gevaren.

Lees verder

Pagina's

U bent hier