h

Helihavens leiden tot vragen SP

26 september 2007

Helihavens leiden tot vragen SP

Van de zomer werd bekend dat het bedrijf Mefigro een helicopterhavens wil aanleggen bij de manege aan de Mermestraat in Elst (gemeente Overbetuwe) en in de Gendtse Polder (gemeente Lingewaard). De eigenaar van het Gendtse schrootbedrijf heeft geen zin om in de file te gaan staan en wil daarom dagelijks met de helicopter van huis naar werk kunnen vliegen. Naar aanleiding hiervan hebben SP statenleden Eric van Kaathoven en Alex Mink een aantal schriftelijke vragen neergelegd bij de voorzitter van provinciale staten.

Vragen:

1. Kunt u ons vertellen welke initiatieven voor helicopterhavens er zijn in Gelderland? Graag ontvangen wij een overzicht van bestaande locaties en locaties die in de pijplijn zitten.

2. Welke mogelijkheden in wet- en regelgeving hebben gemeenten en provincie op dit moment om de komst van helicopterhavens tegen te gaan?

3. Welke mogelijkheden hebben zij naar verwachting als straks de nieuwe wet Burgerluchtvaart van kracht is?

4. Heeft de provincie Gelderland beleid als het gaat om de vestiging van helicopterhavens? Zo ja, wat is dit beleid? Zo nee, bent u van plan om dit te ontwikkelen?

5. Bent u het met ons eens dat het onwenselijk is onder andere vanwege overlast, brandstofgebruik, vervuiling en risico’s dat het gebruik van helicopters en de daaraan verbonden aanleg van helicopterhavens voor particuliere doeleinden in Gelderland toeneemt? En dat dit in het bijzonder geldt voor zowel natuurgebieden als ook voor (de nabijheid van) woongebieden?

6. Bent u bereid om de mogelijkheden die wet- en regelgeving op dit moment en in de nabije toekomst bieden te benutten om de komst van helicopterhavens voor particulier gebruik tegen te gaan? Hierbij vermelden we expliciet dat deze vraag niet gaat om traumahelicopters, of helicopters die bijvoorbeeld door politie of brandweer worden ingezet voor het algemene nut, maar alleen om helicopters voor particulier gebruik.

SP: verzet tegen helihaven Elst

U bent hier