h

SP wil rol voor provincie bij grensoverschrijdende conflicten

30 juni 2015

SP wil rol voor provincie bij grensoverschrijdende conflicten

De Gelderse SP heeft vragen gesteld over de rol die de provincie kan spelen bij conflicten tussen burgers, bedrijven en overheden over de landsgrenzen heen. Volgens SP Statenlid Agnes Lewe is er te weinig aandacht voor conflicten over de grenzen heen en staan burgers erg zwak wanneer ze een probleem op de grens willen aankaarten in Duitsland. Recente voorbeelden zijn het voorgenomen windmolenpark bij Kranenburg of verkeersproblemen in Babberich als gevolg van een wegafsluiting in Duitsland. De SP wil weten op welke manier de provincie burgers en gemeenten kan ondersteunen in dergelijke gevallen.

SP Statenlid Agnes Lewe: “De Gelderse coalitie heeft in het collegeakkoord grensoverschrijdende samenwerking een belangrijke plek gegeven. De SP juicht dat toe. Er zijn echter problemen rondom en soms letterlijk op de grens die ons in ziens onvoldoende aandacht krijgen. Denk aan de plaatsing van windmolens rechts of links van de grens, onenigheid over het plaatsen van stallen en andere gebouwen bij de grens. Maar de ontwikkeling van de vliegvelden Weeze en Stadtlohn (Wennigfeld) hebben gevolgen aan beide kanten van de grens. En op gebeid van verkeer zien we problemen in Babberich door sluiting voor vrachtverkeer van de Schmidtstrasse in Elten, en problemen op de Hettsteeg tussen De Horst (gemeente Berg en Dal) en Kranenburg.”

Daarom heeft de SP-fractie de volgende vragen:

1) Bent u bekend met de genoemde voorbeelden?

2) Kent u meer voorbeelden en kunt u enkele daarvan benoemen?

3) Kunt u aangeven welke soort problemen u tegenkomt en op welke beleidsterreinen de problemen spelen?

4) Kunt u aangeven welke maatregelen u tot nu toe hebt genomen om dergelijke problemen op te lossen dan wel te voorkomen?

5) Individuele burgers staan zeer zwak bij “grensproblemen”. Rechtsbijstandsverzekeringen vergoeden bijvoorbeeld geen dergelijke rechtszaken. Welke mogelijkheden ziet u om burgers te ondersteunen?

6) Ook lagere overheden ervaren inspraakprocedures en rechtszaken “over de grens” als moeizaam. Welke mogelijkheden ziet u om lagere overheden te ondersteunen.

7) Welke rol kunnen de Euregio’s spelen? Bent u bereid om indien nodig met hun daarover in overleg te treden?

8) Welke rol kan de “Deutsch-Niederländische Raumordnungskommission” spelen? Bent u bereid het initiatief te nemen mocht er een verbreding van de taak(opvatting) van deze commissie nodig zijn?

9) Het Plattelandsparlement van Gelderland poneerde de volgende stelling:

1.2 Een regierol (initiatief en ondersteuning) voor provincie Gelderland die uitmondt in een grensoverschrijdende Statencommissie is een voorwaarde voor een succesvolle samenwerking tussen Duitsland en Nederland.

Wat is de mening van uw college hierover en zou een dergelijke commissie bijdragen aan het voorkomen en/of oplossen van “grensproblemen?

Reactie toevoegen

U bent hier