h

SP stelt vragen over hormoonverontreiniging geplande megastal Wichmond

27 januari 2016

SP stelt vragen over hormoonverontreiniging geplande megastal Wichmond

Foto: Bas Stoffelsen

De Gelderse SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het provinciebestuur over gevolgen van de geplande megastal in Wichmond voor de vervuiling van grond- en drinkwater door hormonen. In Wichmond is men van plan op grote schaal aan embryo-winning te gaan doen. De SP vraagt zich af hoeveel van de hierbij gebruikte hormonen via mest en urine in het grondwater terechtkomen en wat de gevaren zijn voor de natuur en de volksgezondheid. Ook SP-kamerlid Eric Smaling heeft inmiddels vragen gesteld hierover.

SP-Statenlid Astrid Vollebregt-de Groot: “Bij embryo-winning krijgt een koe een hormoonpreparaat in haar oor geïmplanteerd. Zij gaat dan in plaats van één eicel, wel vijf tot dertig eicellen produceren. Nadat deze bevrucht zijn door kunstmatige inseminatie, worden ze uitgespoeld en krijgt de koe opnieuw een hormoonpreparaat in de vorm van een spiraal in de baarmoeder geplaatst, om de hormoonhuishouding weer tot bedaren te brengen. Wat dit voor de koe betekent is één ding. Maar ik vraag me af hoeveel van deze hormonen in de urine en mest van de koe terecht komen, vervolgens in het grondwater en uiteindelijk dus in het drinkwater?”

De SP heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen van deze werkwijze. Vollebregt-de Groot: “Geen van de betrokken instanties kon antwoord geven op onze vragen en men stuurde ons uiteindelijk door naar de Universiteit Wageningen. Zij verklaarden dat er naar dit soort hormonen en hun effect op het milieu, volksgezondheid en biodiversiteit nog nooit onderzoek is gedaan. Wel weten we dat het waterleidingsbedrijf deze stoffen niet uitgespoeld krijgt en dat baart ons grote zorgen.”

Omdat het bedrijf in Wichmond op grote schaal wil gaan werken zal het om hoge concentraties gaan die via de mest op een relatief klein gebied terecht zullen komen in het grondwater en mogelijk uiteindelijk in het drinkwater. De SP maakt zich grote zorgen om het effect van deze hormonen op de mens en biodiversiteit en acht een onderzoek hiernaar noodzakelijk, alvorens aan embryo-winning op deze schaal begonnen kan worden. Ook heeft de SP al eerder zorgen geuit over de gevolgen van de plannen bij Wichmond voor mens, dier en omgeving. En SP-Tweede Kamerlid Eric Smaling heeft ook vragen gesteld aan de minister over deze kwestie.

Daarom heeft de SP de volgende vragen aan Gedeputeerde Staten:

  1. Is het college bekend met deze vorm van embryo-winning?
  2. Is het college op de hoogte van het uitspoelen van stoffen, zoals hormonen, in de mest, c.q. grondwater, c.q. drinkwater als gevolg van deze manier van embryo-winning?
  3. Is het college het met ons eens dat een onderzoek naar het effect van deze embryo –winning op de volksgezondheid en biodiversiteit, met voorrang moet plaatsvinden? Zo nee, waarom niet?
  4. Is het college bereid een dergelijk onderzoek te gelasten? Zo nee, waarom niet?
  5. Wanneer het onderzoek uitwijst dat er groot gevaar is voor de volksgezondheid en biodiversiteit, welke maatregelen gaat het college dan nemen?

Reactie toevoegen

U bent hier