h

Provincie spreekt zich uit tegen uitzetbeleid minister

17 december 2003

Provincie spreekt zich uit tegen uitzetbeleid minister

Mede op initiatief van de SP-fractie hebben Provinciale Staten zich gisteren in grote meerderheid uitgesproken tegen het uitzetbeleid van minister Verdonk. Alleen 8 leden van de VVD-fractie en het enige statenlid van de LPF stemden tegen.

Het college van Gedeputeerde Staten (CDA/PvdA/VVD) laat de minister per brief weten "ernstige zorgen te hebben over de wijze waarop het uitzettingsbeleid van uitgeprocedeerde asielzoekers nu door de rijksoverheid wordt uitgevoerd". GS en PS constateren dat in veel gevallen een terugkeer niet mogelijk is, waardoor de asielzoeker door uitzetting uit de woning/opvang op straat komt te staan. Een situatie die het provinciebestuur onverantwoord vindt. Een afschrift van de brief wordt aan alle Gelderse gemeenten verstuurd.

U bent hier