h

SP wilde en krijgt openheid over Horsterparkplan

13 februari 2005

SP wilde en krijgt openheid over Horsterparkplan

De SP-fractie wilde en krijgt duidelijkheid over de financiering van het Horsterparkplan in Duiven. In dit plan wordt kinderboerderij De Vergert naar het park verplaatst, en worden er zorgwoningen rondom de Vergertlaan en de Rijksweg gebouwd. De financiering van het plan was nogal ondoorzichtig ; het Duivense college van B&W weigerde vragen van GroenLinks en de SP in Duiven hierover te beantwoorden.

Het Duivense SP-lid Casper Koning stuurde vragen naar het college van B en W. Het college gaf daarop nauwelijks antwoord en had weinig zin om open kaart te spelen. Koning verzond daarop een bericht naar de leden van de Provinciale Staten. De provincie financiert een deel van het plan. SP-fractievoorzitter pakte de boodschap op en vroeg aan de desbetreffende ambtelijke afdeling om inzage van de stukken. De ambtenarij weigerde dit. Freriks diende daarop een verzoek tot een interpellatiedebat met gedeputeerde Keereweer (PvdA, Ruimtelijke Ordening) in.

Freriks: “In al die jaren dat ik werkzaam ben in de Gelderse Staten is dit de eerste keer dat ik geen enkele medewerking vanuit een ambtelijke afdeling krijg. Normaal is het nooit een probleem om stukken in te zien.”

Freriks is daarnaast benieuwd wat er precies in de stukken staat en waarom ze geheim zijn. Inmiddels heeft de provincie toegezegd dat hij de stukken mag inzien. Het interpellatiedebat zal waarschijnlijk niet doorgaan.

U bent hier