h

Mondelinge vragen over werkkamer Kamminga

24 maart 2005

Mondelinge vragen over werkkamer Kamminga

SP-fractievoorzitter Paul Freriks stelt op de statenvergadering van 30 maart a.s. mondelinge vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over de verbouwing van de werkkamer van voormalig Commissaris v/d Koningin, Jan Kamminga.
De vragen zijn vervolgvragen gebaseerd op een correctie van een eerder antwoord op statenvragen uit 2001. Voormalig SP-statenlid Jan Burger stelde toen schriftelijke vragen rondom de gang van zaken.

Paul Freriks

Freriks stelt de volgende vragen:

1. 9 November 2004 heeft de beroeps- en bezwarencie. geoordeeld dat de bewuste documenten moesten worden vrijgegeven. Pas 22 februari 2005 maakt u de stukken openbaar. Waarom heeft dit zolang geduurd?

2. Is deze late reactie mede ingegeven door het vertrek van ex-CdK, dhr. Kamminga?

3. Het antwoord van 16-11-2001 bevatte o.a. de zinsnede: “De procedure tot de opdracht is buiten de CdK omgegaan”. Uit een bijgevoegde e-mail bleek dat de CdK, dhr. Kamminga verplichtingen voelde richting de fa. Vos. De procedure blijkt dus niet om dhr. Kamminga heen gegaan te zijn. Bent u het met de SP-fractie eens dat in 2001 door Gedeputeerde Staten van Gelderland willens en wetens onwaarheid is gesproken?

4. In hoeverre waren de huidige gedeputeerden, de heren Esmeijer en Peters op de hoogte van de onjuistheden die zich in die periode hebben afgespeeld?

5. In hoeverre voelen de huidige gedeputeerden, de heren Esmeijer en Peters zich mede verantwoordelijk voor het bewust fout beantwoorden door het toenmalige College van vragen van de SP-fractie?

6. Het toenmalige College van GS heeft n.a.v. vragen van Agnes Kant in de tweede kamer bij brief van 26-11-2001 op verzoek van de toenmalige minister van Binnenlandse zaken ondermeer laten weten dat “de inrichting van de kamers van de Commissaris van de Koningin en de griffier niet buiten de Europese aanbesteding is gehouden” en “De procedure tot de opdracht is buiten de Commissaris van de Koningin omgegaan.” Hebt u inmiddels ook de minister laten weten dat de beantwoording feitenlijke onjuistheden bevatten? Zo nee, gaat u dat alsnog spoedig doen?

U bent hier