h

NL.C? Nee!

24 maart 2005

NL.C? Nee!

SP-commissielid Toine van Bergen reisde op 23 maart af naar Geldermalsen voor een debat over het NL.C. Het NL.C. is een plan uit de koker van Bouwfonds MAB (een volle dochter van ABN AMRO) en bestaat uit een gigantisch complex van 35 hectare met functies voor winkelen en ontspanning. Men verwacht tussen de 8 a 12 miljoen bezoekers per jaar. Het laatste woord over dit enorme plan, dat in de weilanden nabij Geldermalsen moet verrijzen, is nog niet gezegd. Een verslag van een bijna gemiste discussieavond.

NL.C Nee!

Gisteren was er een discussie- avond over dit complex. Zeer druk bezocht. Ik was er ook heengegaan.

Het zat allemaal niet mee gisteren. Met de bus van Nijmegen naar Tiel ging nog prima. Maar in Tiel stond de trein naar Geldermalsen in brand.....

Een vervangende bus liet een half uur op zich wachten. In Geldermalsen aangekomen was de aansluitende bus allang weg. Dat bood mij de gelegenheid om een wandeling van drie kwartier te maken naar het restaurant waar de discussie plaatsvond.

Ik was nog op tijd voor de slotdiscussie. Er is veel weerstand daar. En terecht. Omliggende plaatsen vrezen dat daar de middenstand over de kop gaat. Het groene buitengebied wordt teveel aangetast. Men rekent op 8 tot 12 miljoen bezoekers per jaar, wat weer veel extra luchtverontreiniging door verkeer oplevert.

Op 15 juni wordt hierover in de Statencommisie Ruimtelijke Ordening gesproken. En op 29 juni beslissen Provinciale Staten of er in het nieuwe Streekplan plaats moet worden ingeruimd voor het NL.C.

Niet doen! zou ik zeggen.

De kwaliteit van het openbaar vervoer in de Betuwe is 's- avonds allerberoerdst. Toch verliep de terugreis gelukkig voorspoediger. Met dank aan Franske van Hooydonk van de Statengriffie kon ik per auto mee terugreizen naar Nijmegen.

Actievoerder Eric Boegborn van het comite NL.C. Nee denkt het volgende over het NL.C, een mening die wij als SP zeker kunnen en willen onderschrijven:

Het NL.C mag niet in Deil komen!
De ´prachtige rapporten´ van gemeente en MAB hanteren veel te gunstige cijfers. Een eenvoudig rekenaar kan simpel uitrekenen dat minstens 25.000 parkeerplaatsen nodig zijn, en dat 2 invoegstroken en uitvoegstroken nooit voldoende kunnen zij op een topdag. Dat betekent voor ons, bewoners van de streek, weer een hoop extra file~leed.

Het MAB vindt het NL.C een ´geschenk voor de regio´. Nou, dat vinden de meeste bewoners niet!
Het is een geschenk voor MAB zelf, en een aantal ondernemers (en bestuurders?) zullen er ongetwijfeld ook beter van worden, maar de gemiddelde Betuwnaar niet!

Help mee, stop het NL.C.

De SP heeft haar hulp aan het comite NL.C Nee! aangeboden. We kijken graag naar de mogelijkheden om dit onzalige plan van tafel te krijgen. Wordt dus vervolgd.

Website NL.C. Nee!

U bent hier