h

Het werkkamerdossier van Kamminga

3 april 2005

Het werkkamerdossier van Kamminga

Onlangs kreeg de SP-fractie van GS de juiste antwoorden op vragen uit 2001. Beter laat dan nooit op zich, maar nu willen we ook alles weten. Vandaar dat we in het vragenuurtje bij de PS-vergadering van 30-3 j.l. weer van ons hebben laten horen. Opvallend was dat GS direkt met de verzending van de antwoorden richting fractievoorzitters, ook de minister van BZK, Remkes, op de hoogte heeft gesteld. Willens en wetens waren namelijk in 2001 onwaarheden de wereld ingeslingerd. Zowel naar de SP-fractie, als naar de Gelderse burger, maar ook via de minister naar de Tweede Kamer waar Agnes Kant over deze zaak schriftelijke vragen had gesteld.

Voorts werd duidelijk dat GS verantwoordelijk is voor de foutieve beantwoording zoals ze zich nu ook verantwoordelijk voelen voor de correcte informatie.

In beide colleges, zaten en zitten de gedeputeerden Esmeyer en Peters. Nico-Jan Wijsman heeft hen op de man af gevraagd wat ze toenertijd van de malversaties wisten. "Niets", was hun beider antwoord. Dus steeds duidelijker wordt wat er daar in 2001 gebeurd is. Jan Kamminga heeft op eigen houtje de regie gevoerd en Wim Scheerder onder druk gezet om de politieke verantwoordelijkheid ervoor te nemen.
De minister heeft het College van GS vragen gesteld. GS zal een notitie over deze kwestie fabriceren. Ter vergadering kon SP-fractievoorzitter Paul Freriks, deze notitie al plaatsen op de agenda van de Commissievergadering Algemeen Bestuur. Wordt dus zeker nog vervolgd.

Kern van zulke kwesties is vaak: is een geheel college verantwoordelijk of kun je een gedeputeerde naar voren schuiven? Daarnaast moet nog goed nagedacht worden of en hoe we nog iets kunnen regelen met Kamminga zelf. Tenslotte is hij bij zijn vriend Voss (die ook Madonna als klant heeft) in Groningen (!) gaan shoppen.
De politieke morele integriteit!

U bent hier