h

VVD-statenlid Kroes onduidelijk over Fibroned

6 april 2005

VVD-statenlid Kroes onduidelijk over Fibroned

De VVD was altijd een warm pleitbezorger van de komst van kippenmestverbrander Fibroned in Apeldoorn. Vanmorgen werd er in de statencommissie Economie en Milieu gediscussieerd over het feit dat de komst van Fibroned verder weg lijkt dan ooit. Voor de tweede keer heeft de Raad van State- tot grote vreugde van omwonenden, milieugroepen en de SP- de vergunning vernietigd.

Mariëtte Kroes liet zich vanmorgen niet duidelijk uit over vraag of ze het nog niet zitten met Fibroned. Opvallend. Want in "De Stentor" van vandaag gaf ze juist aan dat ze het niet meer zag zitten.

VVD-statenlid Mariëtte Kroes


Doffe dreun voor Fibroned

door HENK VAN ‘T VEEN

6 APRIL 2005 - APELDOORN - Erg warm loopt die VVD nou ook niet voor de gestrande ondernemer Wilbert Hermans die met een kippenmestverbrander op de Ecofactorij wilde beginnen.

Hermans had na de schipbreuk met zijn milieuvergunning voor de Raad van State eind maart maar eens contact gezocht met Tweede-Kamerlid Gert-Jan Oplaat (VVD). Want goedbeschouwd was het toch van de gekke dat een ondernemer vijf jaar lang probeert tot een bijdrage te komen aan levering van duurzame energie en het wegwerken van het mestoverschot om aan het eind van de rit te worden afgeserveerd door de Raad van State.

De vergunning deugt niet omdat de Raad van State het bedrijf in een categorie heeft gezet die formeel gezien een oorverdovend lawaai moet produceren. Maar Fibroned gaat dat helemaal niet doen, aldus Hermans.

Oplaat, niet blind voor kennelijke muggezifterij waarvan Hermans de dupe is geworden, ging vragen stellen aan landbouwminister Veerman. Hij wil nieuwe initiatieven van de minister om innoverende bedrijven als Fibroned die bijdragen aan het wegwerken van het mestoverschot, niet op te zadelen met ellenlange procedures. De beantwoording moet nog komen. En verder meldt Oplaat - hoopvol - gaat ook de Gelderse statenfractie van de VVD vragen stellen. VVD-statenlid Hans Boxem gaat dat doen. Nou nee, zegt Boxem ernaar gevraagd, je kunt het beter aan mijn fractiegenoot Mariëlle Kroes vragen.

Uitzinnige raad

En dan komt de doffe dreun. Kroes: ‘Ik woon zelf in Apeldoorn en heb de zaak vanaf het begin kunnen volgen. Eigenlijk’, concludeert ze, ‘hebben de toenmalige enthousiaste wethouders Bolhuis en Kuipers verzuimd zich eerst af te vragen of er wel voldoende draagvlak was. En dat bleek er niet te zijn.’

Er was in 2000 bij de introductie door de wethouders overigens een even uitzinnige gemeenteraad. Alleen milieugroepen en vooral Bezorgde Burgers wilden er niet aan.

Kroes had graag gezien dat via mediation de partijen tot sussen te brengen waren geweest. Dat lukte milieugedeputeerde Aalderink echter niet. Aan het eind van de gesprekkenserie sprongen de kikkers weer uit de kruiwagen. Hermans zag af van eerder gedane toezeggingen omdat die financieel niet haalbaar waren geweest, en de Bezorgde Burgers kondigden aan ondanks alles toch naar de Raad van State te gaan. Daarbovenop kwam ook nog een provincie die gemaakte afspraken ‘vergat’ en Fibroned verblijdde, althans dat meende te doen, met een soepeler milieuvergunning. Die is zoals we weten vlak voor 1 april afgeschoten door de Raad van State. Op dat vermaledijde en vermeende kabaal.

Realpolitik

Vanochtend praat de commissie Economie en Milieu van de Provinciale Staten in het Provinciehuis om te zien of er met bijeengeveegde brokstukken opnieuw een milieuvergunning in elkaar te draaien is. Maar Realpolitiker Kroes weet het eigenlijk al. ‘Je kunt elkaar wel bezig blijven houden. Er is geen draagvlak en dan red je het gewoon niet.’ En Hermans zelf? Hij ziet weinig andere mogelijkheden dan het opnieuw te proberen hopend dat er nog iets terechtkomt van de drie ton die hij persoonlijk in het ‘avontuur’ heeft zitten.

U bent hier