h

Flyer- actie tegen dijkverlegging Lent

10 oktober 2005

Flyer- actie tegen dijkverlegging Lent

De SP gaat de komende dagen 1000 flyers verspreiden in met name het oude deel van het dorp Lent, in verband met het spoeddebat van komende woensdag over de dijkverlegging. Daarin roept zij de Lentenaren op om komende woensdag om 10.00 uur hun gezicht te laten zien in het provinciehuis in Arnhem, bij een spoeddebat dat de SP heeft aangevraagd. Ook wordt het advies gegeven om massaal protestmailtjes te sturen aan verantwoordelijk gedeputeerde Harry Keereweer.

Het lijkt erop dat het dageljks bestuur van de provincie Gelderland vorige week tegen staatssecretaris Schultz van Verkeer en Waterstaat heeft gezegd dat ze akkoord gaat met de zeer omstreden plannen. Maar een fatsoenlijke discussie hierover tussen statenleden is er nog niet geweest.

De SP vraagt woensdag aan het college van GS om het positieve oordeel over de dijkverlegging op te schorten. Statenlid Toine van Bergen: “de statenleden moeten de kans krijgen om om zich eerst zelf inhoudelijk in deze zaak te verdiepen, en met elkaar in discussie te gaan. Ze moeten hun rol als volksvertegenwoordiger kunnen vervullen in deze zeer omstreden kwestie ”.

Het gaat in deze zaak echter niet alleen om de dijkverlegging bij Lent. GS zouden ook ingestemd hebben met de aanleg van een hoogwatergeul tussen Veessen en Wapenveld. Ook dit plan stuit op massaal verzet, van zowel bewoners als regionale bestuurders. De plaatselijke actiegroep Watergeul Veessen-Wapenveld; NEE” zal zelf ook mensen mobiliseren om woensdag naar het debat in Arnhem te komen.

Hieronder staat de tekst van de flyer die in Lent wordt uitgedeeld

STOP DE DIJKVERLEGGING!

Laat de Provincie zien dat Lent dit niet neemt!

Beste bewoners van Lent,
Enige tijd geleden heeft de SP, en zelfs de hele gemeenteraad van Nijmegen, zich uitgesproken tegen de dijkverlegging bij Lent. De dijkverlegging zoals Rijkswaterstaat die wil is onnodig, peperduur en slecht voor Lent. Er is bovendien een prima binnendijks alternatief ontwikkeld door de inmiddels overleden professor van Ellen. Met dit alternatief blijft Lent behouden en kan de Waal voldoende water afvoeren. De SP heeft zowel lokaal, provinciaal als landelijk de strijd van de bewoners tegen de dijkverlegging altijd gesteund. En dat blijven we doen. Want die strijd is nog lang niet gewonnen.

Waar gaat het nu om?
De provincie Gelderland heeft besloten dat de dijkverlegging wél door moet gaan. Ondanks de vele bezwaren die zijn ingediend. Ondanks het verzet van de hele gemeenteraad van Nijmegen. En ondanks het feit dat er een prima andere oplossing is. Afgelopen donderdag 6 oktober heeft staatssecretaris Schultz van Verkeer en Waterstaat zelfs al vernomen dat Gelderland akkoord gaat!
De volksvertegenwoordigers in Gelderland hebben zich nog nooit fatsoenlijk kunnen uitspreken over deze kwestie. Dat is een zeer kwalijke zaak. Daarom heeft de provinciale SP fractie gevraagd om een spoeddebat dat aankomende woensdag 12 oktober gaat plaatsvinden.

Wat wil de SP bereiken met het spoeddebat?
• Dat aan staatssecretaris Schultz gemeld wordt dat Gelderland helemaal nog niet akkoord is met de dijkverlegging.
• En dat er zeer binnenkort een discussie komt tussen de Gelderse politici over de dijkverlegging. De uitkomst daarvan moet wat ons betreft zijn: géén dijkverlegging bij Lent!

Wat kunt u doen?
Kom aanstaande woensdag 12 oktober om 10.00 uur naar het provinciehuis in Arnhem. De vergadering is openbaar. U mag niet met uw stem inspreken, maar spandoeken zijn toegestaan.
• Stuur een protestmailtje naar de verantwoordelijke bestuurder van de provincie, gedeputeerde Harry Keereweer. Zijn e-mailadres is: h.keereweer@gs.gelderland.nl
• Stuur een protestmailtje naar alle statenfracties:
cda@ps.gelderland.nl; pvda@ps.gelderland.nl; vvd@ps.gelderland.nl; groenlinks@ps.gelderland.nl; d66@ps.gelderland.nl; sgp@ps.gelderland.nl; christenunie@ps.gelderland.nl; sp@ps.gelderland.nl.

Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit pamflet? Dan kunt u via onderstaand adres contact opnemen met de SP.

SP Afdeling Nijmegen, Molenweg 95, 6543 VA Nijmegen
Tel: 024- 3229388 E-mail: nijmegen@sp.nl Internet: http://nijmegen.sp.nl

Het interpellatiedebat van woensdag 12 oktober is ook live te volgen op de website van de provincie Gelderland: www.gelderland.nl

SP vraagt spoeddebat aan over hoogwatergeul Veessen- Wapenveld en dijkverlegging Lent

U bent hier