h

Maas en Waal krijgt wél steun van Keereweer in strijd tegen dijkverlegging

31 oktober 2005

Maas en Waal krijgt wél steun van Keereweer in strijd tegen dijkverlegging

De afgelopen weken werd in het provinciehuis veel gepraat over de dijkverlegging bij Lent en de aanleg van een hoogwatergeul bij Veessen. Deze zwaar omstreden maatregelen werden er door gedeputeerde Harry Keereweer doorheen gedrukt, zonder enige discussie in de Staten. Keereweer weigerde om de strijd aan te gaan met Rijkswaterstaat. Andere, buitendijkse oplossingen waren volgens hem niet mogelijk. De SP is daarom uiterst verbaasd nu gebleken is, dat genoemde gedeputeerde wél in verzet komt tegen plannen van Rijkswaterstaat om de Maas meer ruimte te geven.

"Gedane zaken nemen geen keer" , zei Harry Keereweer vorige week. Deze Gelders gedeputeerde van onder andere waterbeheer weigerde om terug te komen op zijn positieve advies aan staatssecretaris Schultz. Hij heeft ingestemd met twee zeer omstreden maatregelen om de rivier meer ruimte te geven: de dijkverlegging bij Lent en de hoogwatergeul bij Veessen.

Er zijn goede alternatieven voor beide projecten: maatregelen buitendijks. Gebruik de uiterwaarden. Dat staat vermeld in duizenden bezwaarschriften die zijn binnengekomen bij gedeputeerde Keereweer. Hij had voor die vele bezwaren geen enkel begrip.

Harry Keereweer gaat echter, nu het om de Maas gaat, ineens wél tekeer tegen Rijkswaterstaat. Omdat er grote weerstand is bij de bevolking in het land van Maas en Waal. Onder andere tegen dijkterugleggingen bij Moordhuizen en Overasselt, en retentiebekkens bij Nederasselt en Batenburg.

Op initiatief van gedeputeerde Keereweer vindt op 10 november zelfs een gesprek plaats tussen hemzelf, staatssecretaris Schultz, de gemeenten West Maas en Waal, Heumen en Wijchen en Rijkswaterstaat.

Harry Keereweer woont zelf in het Land an Maas en Waal, in Wijchen. Een gedeputeerde moet iedere schijn vermijden dat hij zijn eigen belangen nastreeft. In dit geval maakt hij het zichzelf wel moeilijk om die schijn te vermijden.

Artikel uit De Gelderlander van 28-10-2005

Retentiebekkens toch in beeld: gemeenten en gedeputeerde boos

Door MENNO POLS

BATENBURG - Rijkswaterstaat houdt vast aan de aanwijzing van retentiebekkens en dijkverleggingen in het Land van Maas en Waal. Dit tot grote woede van de gemeenten en Gelders gedeputeerde Harry Keereweer.

Deze week verscheen het concept-hoofdrapport Integrale Verkenning Maas 2 (IVM2). In dit rapport wordt vastgelegd hoe in het stroomgebied van de Maas moet worden omgegaan met de dreigende stijging van het waterniveau in de Maas. Het rapport is opgesteld door een stuurgroep waarin ook vertegenwoordigers zitten van de Maasgemeenten. Rijkswaterstaat voert de regie.

Namens Wijchen, Heumen en West Maas en Waal zit wethouder Piet de Leeuw (WMW) in de stuurgroep. De Leeuw: "In een eerder stadium had Rijkswaterstaat al retentiebekkens ingetekend bij Nederasselt en Batenburg en dijkterugleggingen bij Moordhuizen en Overasselt. Daar hadden wij, en ook de provincie Gelderland, een krachtig protest tegen laten horen. Wij vinden dat de oplossingen in het winterbed (tussen de dijken, MP) van de Maas gezocht moeten worden.

Toen deze week de conceptversie van het hoofdrapport IVM2 verscheen, bleek dat de retentiebekkens en dijkterugleggingen er nog gewoon in stonden. Misschien is er sprake van een communicatiestoornis? Of denkt Rijkswaterstaat dat het de gemeenten wel kan passeren? Nou, dan kennen ze ons slecht."

Retentiebekkens zijn gebieden buiten het winterbed die onder water worden gezet als de rivier zo veel water moet afvoeren dat de dijken dreigen te bezwijken.

Gedeputeerde Harry Keerweer van de provincie Gelderland reageert furieus. "Wij vinden in het rapport niets terug van afspraken die zijn gemaakt over maatregelen in Limburg, België en Frankrijk en in het westelijk stroomgebied van de Maas, voorbij Ammerzoden. Als er alleen maatregelen worden voorgesteld in het gebied tussen Heumen en Alphen, dan is dit rapport alleen van Rijkswaterstaat en wordt het niet onderschreven door de gemeenten en de provincie. Dan moet het op het ministerie maar in een diepe la verdwijnen, waar het nooit meer uit moet komen."

Op initiatief van Keereweer vindt op 10 november een gesprek plaats tussen hemzelf, staatssecretaris Schultz (Verkeer en Waterstaat), de gemeenten West Maas en Waal, Heumen en Wijchen en Rijkswaterstaat. "In dat gesprek zullen we een heel duidelijk geluid laten horen", aldus de gedeputeerde.

Aan het eind van 2005 moet het rapport een definitieve status krijgen.

Harry Keereweer
Collegepartijen door eigen achterban op de vingers getikt over instemming met hoogwatergeul

U bent hier