h

Begrotingsbehandeling: dure communicatiepraatjes

13 november 2005

Begrotingsbehandeling: dure communicatiepraatjes

Op 9 november werd in de staten de begroting behandeld. Eigenlijk een bijzonder moment want Provinciale Staten oefent dan haar belangrijkste taak uit: het budgetrecht. Met andere woorden er wordt in grote lijnen beslist waar in het komende jaar geld aan wordt uitgegeven. Een hoogtepunt? Nee, eerder saai. En erger nog, er wordt geld over de balk gegooid voor onzinninge communicatieprojecten. Een verslag van fractievoorzitter Agnes Lewe.

Communicatie is het stokpaardje van Gedeputeerde Staten, het dagelijke bestuur van de provincie. GS wilden 230.000 Euro uitgeven “om de herkenbaarheid van de Provincie en haar beleid te vergroten en de bewoners van Gelderland te informeren over de besteding van provinciale gelden”. Dit willen zij doen door een zogenaamde “begrotingskrant” waarin de Gelderlanders in korte artikeltjes wordt verteld “welke projecten de provincie (mede) initieert.” De SP vindt dit hoe dan ook geld over de balk gooien. De provincie moet gewoon haar werk goed doen. Geslaagde projecten en integere bestuurders zijn de beste reclame. De SP stelde daarom voor (een deel van) het geld te besteden aan een meldweek jeugdzorg, maar een meerderheid van de statenfracties vond de “begrotingskrant” een leuker idee. Zou het zijn omdat de bewuste krant enkele weken vóór de gemeenteraadsverkiezingen uitkomt?

GS wilde zelfs nog een tweede communicatieproject, namelijk in de aanloop na de Statenverkiezingen van 2007 “nieuwe communicatieuitingen” ontwikkelen. En dat terwijl zij zelf toegeven dat “de ervaring leert dat communicatie niet doorslaggevend is voor de opkomst bij verkiezingen”. Ons idee om dat geld in te zetten voor weekendnieuws op TV Gelderland werd niet gesteund. Voor meer nieuws deden het CDA en een meerderheid van de staten liever een diepe greep in de reserve. Onder aanvoering van D66 werden de “nieuwe communicatieuitingen” dan wel nog concreet gemaakt: het wordt een soort zendtijd voor politieke partijen op regionaal niveau.

Met haar hele begrotingsvoorstel 2006 gaat het college van GS door op de lijn die ingezet is met het statenakkoord. De cijfers op het gebied van zorg en welzijn lijken indrukwekkend maar zijn toch nog lager dan die voor waterbeheer. Er wordt tien keer zoveel besteed aan infrastructuur en de instandhouding ervan, dan aan mobiliteit en openbaar vervoer. En voor de juiste woning op de juiste plek is minder dan 1% van de totale begroting gereserveerd. Reden genoeg voor oppositie!

Opmerkelijk genoeg bleken wij op één punt de trouwste bondgenoot van het college te zijn. GS wilde Zorgbelang Gelderland voor de ondersteuning aan gehandicapten, patiënten en ouderen een structurele subsidie geven voor vier jaar. Dat onder meer omdat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) veel extra werk van deze organisatie zal eisen. Daarvoor is een brede organisatie nodig, goed vertegenwoordigd ook in elke kleine gemeente. CDA, VVD en PvdA dachten van niet. Zij wilden slechts voor twee jaar geld geven en pasten de begroting op dat punt aan. Een klap in het gezicht van de mensen die het toch al niet makkelijk hebben en zich nu weer – of beter nog steeds - met tijdelijke krachten en projectfinancieren moeten zien te redden.

Een aantal nuttige en goedkope voorstellen van de SP – een subsidieloket waar burgers en bedrijven op hun weg door het woud van subsidies worden geholpen, meer informatie over alternatieve windenergie, meer aandacht voor laag opgeleiden – vonden geen enkele steun. Waarom? Laten we het erop houden dat de andere partijen het te druk hadden met elkaar of met zichzelf en dat zij er nog aan moeten wennen dat de SP naast scherpe kritiek ook een constructieve inbreng kan leveren. Momenteel schijnt de fractievoorzitter van de PvdA, Piet Bijl, het belangrijker te vinden mij in elke vergadering een keer voor “stalinist” uit te schelden dan inhoudelijk op een motie of een amendement te reageren. Het was dus inderdaad een beetje saai.

U bent hier