h

VVD: Nieuwe kandidaat- gedeputeerde mag bijbaantjes houden

3 november 2005

VVD: Nieuwe kandidaat- gedeputeerde mag bijbaantjes houden

De fractievoorzitter van de Gelderse SP, Agnes Lewe, heeft vandaag in een brief aan haar VVD- collegafractievoorzitter om meer duidelijkheid gevraagd over de voordracht van René van Diessen voor de functie van gedeputeerde Economie en Milieu. De SP wilde weten of van Diessen zijn commerciële nevenfuncties gaat beeïndigen, en of hij daadwerkelijk van plan is om in Gelderland te gaan wonen.
Die verhuizing gaat er snel komen, zo berichtte Omroep Gelderland vanmiddag al. Maar van Diessen mag van de VVD- fractievoorzitter zijn bijbaantjes gewoon houden.

Komende woensdag, 9 november, wordt van Diessen in een vergadering van Provinciale Staten gepresenteerd als opvolger van gedeputeerde Henk Aalderink. Laatstgenoemde vertrekt naar de gemeente Bronckhorst, waar hij burgemeester wordt.

De statenleden moeten instemmen met de benoeming van van Diessen. Maar de SP vindt het van belang om een gedeputeerde te krijgen die geen commerciële nevenfuncties heeft. Dit om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.

Integriteitsbeleid is, sinds de nog steeds na- etterende Gelderse fraudeaffaire van enkele jaren geleden, een item dat bij meerdere partijen leeft. Zo heeft dit thema bij de benoeming van de nieuwe Commissaris van de Koningin Clemens Cornielje een belangrijke rol gespeeld. Cornielje heeft er bewust voor gekozen om geen bijbanen te accepteren.

Het antwoord op de gestelde vragen aan VVD- fractievoorzitter Jan Markink maakt het voor de SP- fractie wel erg moeilijk om nog akkoord te gaan met zijn benoeming. Van Diessens twee commerciële bijbaantjes betreffen de bedrijfstak van fabrikanten van piepschuim. Volgens Jan Markink zou één van beide nevenfuncties zijn functie als gedeputeerde voor milieu zelfs kunnen versterken.

Tekst van de brief aan VVD- fractievoorzitter Jan Markink

Geachte heer Markink,

Aanstaande woensdag, 9 november, zal uw fractie de heer R. van Diessen voordragen als gedeputeerde voor Economie en Milieu.

De fractie van de SP heeft in verband daarmee een tweetal vragen. Het antwoord daarop is voor ons van belang bij de besluitvorming over zijn benoeming.

Ten eerste vermeldt zijn curriculum vitae dat de heer van Diessen lid van de Raad van Commissarissen is van PDR GmbH, en voorzitter van de Pu- schuimfabrikanten. Is de heer van Diessen bereid om deze nevenfuncties te beeïndigen bij zijn aantreden als gedeputeerde?

Daarnaast vragen wij ons af of de heer van Diessen van plan is om in Gelderland te gaan wonen.

Graag vernemen wij uw antwoord op deze twee vragen vóór de statenvergadering van 9 november a.s.

Met vriendelijke groet,
Namens de Statenfractie van de SP
Agnes Lewe, voorzitter

Kandidaat- gedeputeerde heeft omstreden verleden
Krachtdadig bestuurder?

U bent hier