h

Asbestsanering: staatssecretaris laat bewoners Berkelland in de kou staan

21 december 2005

Asbestsanering: staatssecretaris laat bewoners Berkelland in de kou staan

Dinsdagavond stemde de Kamer over een motie van de SP waarin wordt gevraagd de voorschotregeling uit te breiden. Paden met asbest zullen gesaneerd worden. Van Geel beperkt dit echter tot Harderwijk en het Hof van Twente, terwijl ook in de gemeente Berkelland veel asbestvervuiling in de bodem is geconstateerd.

Uit een onderzoek dat recent werd gepubliceerd blijkt dat er een direct verband is tussen het voorkomen van asbest in het milieu en het ontstaan van asbest gerelateerde ziektes.
SP- Tweede Kamerlid Krista van Velzen ( foto hierboven): ‘De staatssecretaris schoffeert de bewoners van Berkelland en andere gemeentes die te kampen hebben met asbestvervuiling’.

Asbestsucces van Geel is slechts schone schijn
Berkelland in actie na vragen SP over asbestwegen

U bent hier