h

Berkelland in actie na vragen SP over astbestwegen

1 december 2005

Berkelland in actie na vragen SP over astbestwegen

De gemeente Berkelland gaat bij staatssecretaris van Geel aan de bel trekken over de problematiek van de asbestwegen in haar gemeente. Dat blijkt uit een artikel in de Twentsche Courant/Tubantia van vandaag. Aanleiding is het feit dat SP- Tweede Kamerlid Krista van Velzen deze week aan de staatssecretaris heeft gevraagd om haast te maken met de sanering. Onlangs is uit onderzoek gebleken dat in Goor mensen zijn overleden doordat ze via het milieu zijn blootgesteld aan asbest.

Brief aan staatssecretaris

Berkelland wil klaarheid over gevaar asbestwegen

EIBERGEN/BORCULO/NEEDE - Zijn met asbestpuin verharde wegen gevaarlijker voor de volksgezondheid dan gedacht? En zo ja, wat doet het Rijk om die wegen te saneren? Dat wil de gemeente Berkelland weten van staatssecretaris P. van Geel. Hij krijgt binnenkort een brief van Berkelland. Aanleiding is een nieuw rijksonderzoek naar asbestkanker.

Wat er exact in dat onderzoek staat, weten Burgemeester en Wethouders van Berkelland niet. De studie kwam onlangs ter sprake in een vergadering van de vaste kamercommissie van Volkshuisvestiging, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Het Tweede-Kamerlid K. van Velzen van de Socialistische Partij (SP) wilde van Van Geel weten wanneer het opruimen van het asbestpuin op de wegen in onder meer de gemeente Berkelland begint. Immers het onderzoek zou hebben bewezen dat het asbest verwerkt in straten en paden wel degelijk gevaarlijk is voor de volksgezondheid.

Die opmerking van de SP is voor Berkelland aanleiding Van Geel te vragen wat er nu in dat onderzoek exact staat. ‘Dat weten we niet’, zegt wethouder J. Vennevertloo. ‘Dan kun je als gemeente rustig afwachten, maar dat doet Berkelland niet. We willen van Van Geel horen wat er aan de hand is, daar is deze asbestkwestie te belangrijk voor.’ Bovendien wil Berkelland horen wat te doen als blijkt dat de volksgezondheid in het geding is. ‘Als er gesaneerd moet worden, willen we weten hoe dat moet en hoeveel geld het Rijk daarvoor geeft.’

Tien

Berkelland heeft meerdere openbare wegen die zijn verhard met puin met asbestafval. Vorig jaar lieten de Berkellandgemeenten Borculo, Eibergen, Ruurlo en Neede dat gezamenlijk onderzoeken. Van de 69 onderzochte straten en paden waren er tien met een asbestconcentratie die volgens de wettelijke norm gesaneerd moeten worden. Nader onderzoek gaf aan dat de kans dat mensen op deze wegen aan asbestvezels worden blootgesteld weliswaar niet is uitgesloten, maar het maximaal toelaatbare risiconiveau wordt niet overgeschreden. Bij de zes meest met asbest vervuilde wegen plaatste Berkelland waarschuwingsbordjes. ‘Maar misschien moeten we nu meer doen’, zegt burgemeester H. Bloemen. Hij zegt dat Berkelland zelf geen geld beschikbaar heeft voor de asbestsanering. ‘Als de volksgezondheid toch in het geding blijkt, dan moet het Rijk over de brug komen. Gebeurt dat niet, dan zullen we zelf wat moeten verzinnen. We kunnen moeilijk als gemeente tegen onze inwoners zeggen: ‘Sorry dat u ziek wordt van asbest, maar we hebben geen geld om het spul op te ruimen.’

Berkelland verwacht op korte termijn antwoorden van staatssecretaris Van Geel.

( 2 december 2005)

Asbestwegen top 10

In de gemeente Berkelland liggen 69 met puin en stukjes asbest verharde wegen. Daarvan zijn er tien het meest met asbest vervuild. Deze wegen zijn de weg tussen de Kooigootsweg en de Baksweg deel Ruskesslatweg in Eibergen, de Dekkersweg in Ruurlo, de Wenninkweg en Spilbroek in Neede, en de Waterhoekdijk, Drostenborgdijk, Veldsnijdersweg, Holtmaatsweg, fietspad van brug Hambroek naar Hoflaan in Borculo.

Van Geel veel te laks met sanering asbestwegen
"Eternit kende risico's asbest"

U bent hier