h

Gelderland zegt toe verkeerslawaai aan te pakken

2 december 2005

Gelderland zegt toe verkeerslawaai aan te pakken

De provincie Gelderland heeft toegezegd dat ze actief gaat werken aan het terugdringen van verkeerslawaai rond provinciale wegen. Dat gebeurde tijdens de commissievergadering Economie en Milieu van afgelopen woensdag. Het Ministerie van VROM en de SP- statenfractie hadden tot nu toe zo hun twijfels bij de voortvarendheid van de aanpak van de provincie op dit punt.

Het gaat allemaal om de Europese Richtlijn Omgevingslawaai. Op grond van deze regel moeten alle provincies in 2007 in kaart gebracht hebben hoe de geluidsbelasting is langs de provinciale wegen. Uiterlijk een jaar later, in 2008, moet er dan een actieplan liggen om de overlast terug te dringen.

Gelderland heeft, als grootste provincie, een uitgebreid provinciaal wegennet. Toine van Bergen, het Gelders statenlid dat de kwestie aankaartte, is blij met de toezegging. "Ze kunnen nu niet meer onder deze belofte uit. En de provincie weet dat ze de komende tijd hierover nadrukkelijk op de vingers gekeken gaat worden. Door de SP- fractie en de inspectie van het Ministerie van VROM".

Geluidsoverlast langs wegen is niet alleen voor veel inwoners van Gelderland een probleem. Ook de toerisme- en recreatisector kan eronder lijden. Zo kan de aantrekkelijkheid van Lange Afstands- wandel- en fietsroutes erdoor sterk verminderd worden.

SP wil geluidsoverlast door provinciale wegen aanpakken

U bent hier