h

Kamervragen over handel op kleindierenmarkt Barneveld

4 december 2005

Kamervragen over handel op kleindierenmarkt Barneveld

Kamerlid van de Socialistische Partij (SP) Krista van Velzen heeft afgelopen week vragen gesteld aan minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) over de handel in duiven, kippen, eenden en ganzen op verschillende markten in Nederland, waaronder de Kleindierenmarkt in Barneveld. Het kamerlid van de SP wilde graag van de minister horen waarom de Algemene Inspectie Dienst (AID) op grote schaal verscherpte controles uitoefent bij vooral de hobbypluimveehouders met betrekking tot de ophokplicht, maar blijkbaar geen controles uitoefent op verschillende markten waar bedrijfsmatig wordt gehandeld in duiven, kippen, eenden en ganzen.

Van Velzen wil van minister Veerman weten welke stappen hij gaat ondernemen tegen de aanbieders van pluimvee die bewust de regels overtreden, en daarnaast van het ministerie van LNV vernemen welke maatregelen en regels er nu precies van toepassing zijn met betrekking tot de huidige vogelpestdreiging.

De vragen waren een gevolg van feiten en zaken die Harry Voss van het MilieuAlarmteam van de SP aantrof tijdens bezoeken aan de drie markten. Naast een levendige handel in duiven, kippen, eenden en ganzen worden volgens Voss ook nog steeds illegale vangkooitjes en vossenklemmen te koop aangeboden op met name de Kleindierenmarkt in Barneveld. De ‘speurneus van de SP’ vindt het te gek voor woorden dat handelaren in pluimvee gewoon hun gang kunnen gaan terwijl hobbypluimveehouders het dupe worden van ‘het meten met twee maten’ van de AID.

Hieronder een kort fotografisch verslag van het bezoek van Voss aan de markten.

Postduiven op de Noordermarkt
Noordermarkt Amsterdam: Postduiven worden veelvuldig aangeboden, ondanks het verbod
Illegaal hangkooitje
Hangkooitje om vinken e.d. te vangen. Het vangen is verboden maar er is wel veel handel in deze kooitjes.
Eenden in kleine kooi
Noordermarkt Amsterdam: Ook de handel in Eenden gaat gewoon door.
Een illegale vossenklem
Kleindierenmarkt Barneveld: Een verboden vossenklem, gewoon te koop.

U bent hier