h

Reizigers dreigen de dupe te worden van NS-rekentruc met treinkaartjes

28 december 2005

Reizigers dreigen de dupe te worden van NS-rekentruc met treinkaartjes

Per 1 januari 2006 gaan de Nederlandse Spoorwegen de tarieven van treinkaartjes anders berekenen. Op trajecten waar een andere vervoerder rijdt dreigt de aanschaf van kaartjes duurder en ingewikkelder te worden. In Gelderland gaat het om de Syntus-lijnen tussen Tiel en Elst en Zutphen en Hengelo.

De wijzigingen vinden plaats omdat NS de aankoopprijs van vervoersbewijzen standaard via een route berekent waar NS-treinen op rijden. Zo zal de prijs van een treinkaartje van Tiel naar Elst berekend worden op grond van het aantal kilometers dat je reist, als je de onlogische omweg maakt via Geldermalsen, Utrecht en Arnhem.

Dit kan alleen voorkomen worden door op de nieuwste kaartautomaten niet alleen de stations tussen Tiel en Elst aan te klikken, maar ook een tussenstation. In het geval van Tiel-Elst is dat Opheusden. Wanneer je reist van Zutphen naar Hengelo moet je ook Goor aanklikken.

Oudere kaartautomaten hebben echter geen mogelijkheid om zo’n tussenstation aan te klikken. Ook geeft de NS nauwelijks publiciteit aan deze nieuwe werkwijze. Dus niet veel mensen zullen hierrvan op de hoogte zijn. Evenals van het feit dat ten onrechte gemaakte meerkosten via de NS- klantenservice teruggehaald kunnen worden.

SP-statenlid Toine van Bergen: “Dit is te gek voor woorden. Het treintarief tussen Tiel en Elst stijgt hierdoor met meer dan 100%. Alleen een kleine groep calculerende burgers zal deze NS- truc doorzien.”

De SP-fractie vraagt aan het Gelders provinciebestuur om contact op te nemen met NS, om tot een oplossing voor dit probleem te komen.

Tekst schriftelijke vragen

De SP-fractie heeft vernomen dat de aanschaf van treinkaartjes per 1 januari 2006 voor de trajecten Tiel-Elst en Zutphen-Hengelo duurder en ingewikkelder wordt. Reden hiervoor is een wijziging van het aantal berekende tariefeenheden in het verkoopsysteem van NS Reizigers. Deze wijzigingen vinden plaats omdat NS Reizigers de aankoopprijs van de vervoerbewijzen standaard via een NS-route berekent. In veel gevallen betekent dat een forse theoretische omweg, die in veel gevallen niet gevolgd wordt.

Reizigers moeten voor de goedkoopste mogelijkheid een treinkaartje kopen met een via-station, in deze gevallen betreft het Opheusden respectievelijk Goor. Reizigers die met deze maatregel onbekend zijn, betalen daarom te veel voor hun vervoerbewijs. Er bestaat een restitutiemogelijkheid via de klantenservice van NS Reizigers maar dit zal niet breed gecommuniceerd worden.

Bijkomend nadeel is dat het ontlopen van deze maatregel alleen mogelijk is bij de nieuwe automaten met een touchscreen. De oude drukknop-automaten, die langs beide trajecten staan en op enkele stations de enige verkoopmogelijkheid zijn, hebben niet de mogelijkheid om vervoerbewijzen met een via-station te kopen. Reizigers zijn op deze stations per definitie fors duurder uit.

Voor het traject Tiel-Elst komt deze wijziging neer op 96 tariefeenheden in plaats van de huidige 44 tariefeenheden.

De mededeling op de Railpocket van NS Reizigers hierover luidt als volgt:

Met ingang van 1 januari 2006 worden de trajecten Zutphen - Hengelo en Tiel - Elst gedeclasseerd. Reizigers kunnen voor deze trajecten alleen nog 2e klas kaartjes kopen.

Bovengenoemde lijnen vallen onder vervoerder Syntus en zijn dus géén NS lijnen meer. Deze trajecten zijn geen onderdeel meer van het net waarover de tarieftechnische kortste afstandsberekening plaatsvindt.

Dit houdt in dat wanneer over deze Syntus-trajecten gereisd wordt altijd een via-station ingevoerd moet worden. Voor de lijn Zutphen - Hengelo is dat Goor en voor Tiel - Elst is het Opheusden.
Bij kaartautomaten met aanraakscherm kunnen reizigers de via route intoetsen. Kaartautomaten zonder aanraakscherm hebben deze mogelijkheid niet, deze automaten worden in 2006 vervangen door
automaten met aanraakscherm. Tot die tijd kunnen reizigers niet anders dan een kaartje tegen het duurdere NS tarief kopen.
Meerkosten kunnen teruggevraagd worden via Klantenservice. Als een klant zich meldt bij de conducteur en aangeeft dat kaartautomaat het kaartje niet kan afgeven dan volgt automatisch een acceptgiro tegen stationstarief.

Naar aanleiding van deze maatregel hebben wij de volgende vragen:

1. Bent u op de hoogte van deze maatregel?

2. Wat is uw mening over dit voornemen, gelet op uw verantwoordelijkheid voor de exploitatie van het traject Zutphen-Hengelo en het toekomstig opdrachtgeverschap voor de spoorlijn Tiel-Elst-(Arnhem) ?

3. Bent u het met ons eens dat deze maatregel onredelijk is en zal leiden tot het verder onaantrekkelijk maken van reizen met de trein op beide trajecten?

4. Bent u bereid om contact op te nemen met NS Reizigers en Syntus om een oplossing voor dit probleem te zoeken?

Namens de SP-fractie,
Toine van Bergen.

U bent hier