h

SP: Ook sneller asbest ruimen in Harderwijk

2 december 2005

SP: Ook sneller asbest ruimen in Harderwijk

SP- Tweede Kamerlid Krista van Velzen wil dat er een veel grondiger onderzoek wordt ingesteld naar de verspreiding van asbest rond de voormalige Asbestonafabriek in Harderwijk. In de fabriek zelf oefent, vreemd genoeg, al jarenlang een muziekvereniging.

SP wil meer onderzoek naar asbest

door LO VAN DER WAL

26 NOVEMBER 2005 - HARDERWIJK - Elke meter grond rond de voormalige Asbestonafabriek in Harderwijk moet worden bemonsterd. Daarvoor pleit het Tweede- Kamerlid Krista van Velzen (SP).

Zij wil dat ‘met een stofkam’ wordt gewerkt in de ruime omgeving van de fabriek waar tot de sluiting in 1982 asbestproducten werden geproduceerd.

Dat zou niet alleen in Harderwijk moeten gebeuren, maar ook op andere plekken waar veel asbest in het milieu is gekomen, zoals Goor.

Er loopt in Harderwijk al een saneringsoperatie voor alle paden en erven die ooit met afval-asbest van Asbestona zijn verhard. Dat asbest kon destijds gratis worden afgehaald bij de fabriek.

Voor de tweede en waarschijnlijk laatste ronde hebben zich 300 particulieren gemeld. Van Velzen gaat dat niet ver genoeg. In afwachting van sanering zouden de weggetjes per direct dicht moeten.

In de Asbestonafabriek, die al enkele jaren dient als oefenruimte voor muziekvereniging Crescendo, onderzoekt TNO momenteel of er nog asbestdeeltjes in de lucht zitten.

Het in 1995 opgerichte comité Asbestslachtoffers, dat jaarlijks 300 meldingen binnenkrijgt, vindt alleen metingen onvoldoende. Het comité pleit voor een bevolkingsonderzoek, net als in Goor. Daaruit kwam naar voren dat ook mensen die niet direct met asbest hebben gewerkt, een verhoogd gezondheidsrisico lopen. Asbestvezels veroorzaken mesothelioom, ook wel longvlieskanker of borstvlieskanker genoemd.

SP- Tweede Kamerlid Krista van Velzen: de stofkam moet gebruikt worden

Geschrokken

Staatssecretaris Van Geel is geschrokken van de onderzoeksresultaten in Goor. Hij wil samen met de provincies Overijssel en Gelderland en gemeenten inventariseren op welke locaties, na twee saneringsregelingen, nog steeds asbest zit dat een gevaar oplevert voor de volksgezondheid. De staatssecretaris heeft toegezegd dat als extra geld nodig is dat er ook komt. Er is overigens al geld gereserveerd. Zo heeft VROM provincies onlangs 21 miljoen euro ter beschikking gesteld voor asbestbodemsanering. Verder is er 47 miljoen euro voor de aanpak van asbestwegen in het betreffende gebied, in het kader van de tweede saneringsregeling.

Van Geel heeft Van Velzen bovendien toegezegd na te willen denken over een financiële tegemoetkoming voor de sanering van geasfalteerde asbestpaden. Asbest blijkt na verloop van tijd vaak uit te komen onder het asfalt. Ook dat speelt in Harderwijk. Verder overweegt Van Geel een saneringsregeling voor asbestplaten dakbedekkingen die zo verweerd zijn dat asbestvezels vrijkomen.

Crescendo speelt voorlopig maar gewoon door

26 NOVEMBER 2005 - HARDERWIJK - Ze oefenen er al een jaartje of vijf, de muzikanten van Crescendo en voorlopig blijven ze er hun deuntjes blazen. ‘We wachten rustig af wat TNO ervan zegt’, laat voorzitter Kirsten Aartsen weten.

Zij weet ook wel dat de kantine van voormalige asbestfabriek Asbestonia geen ideale oefenplek is, maar Crescendo heeft die locaties nu eenmaal niet voor het oprapen. In tegendeel: de vereniging is al jaren op zoek naar een geschikt verenigingsgebouw. Asbestona, waar de diverse onderdelen van Crescendo oefenen, zoals de majorettes, het jeugdorkest en de Visserijkapel, is onderhand de zeventiende noodoefenlocatie.

Dat TNO-onderzoekers nu in opdracht van de gemeente metingen verrichten om de gezondheidsrisico’s in kaart te brengen, heeft zeker indruk gemaakt bij Crescendo. Van veronrusting is (nog) geen sprake. ‘We weten er niet veel van af. We kunnen alleen maar afwachten’, verklaart Aartsen.

Hoewel hij niet uitsluit dat er asbestdeeltjes in de lucht zweven is ook milieuwethouder Frans de Lange geen voorstander van overhaaste maatregelen. Toen hij de gemeenteraad op de hoogte bracht van de opdracht aan TNO merkte hij ter geruststelling op dat de Arbodienst nooit problemen heeft gehad met het gebruik van de Asbestonakantine als oefenruimte voor muzikanten.

Als sprake is van bezorgdheid of angst bij Crescendo is dat voor ouders die het zekere voor het onzekere nemen en hun kinderen niet langer naar de oefenavonden laten gaan. Een leegloop is het laatste dat de honderdtwintig leden tellende vereniging kan gebruiken. Voor het wegblijven van volwassenen is Aartsen minder bang, omdat zij al lange tijd oefenen in de asbestfabriek.

Overigens, zo weet de voorzitster, is TNO een paar jaar geleden ook al eens geweest om te meten. ‘Daarvan hebben we nooit een rapport gezien’, zegt ze. Als er wordt gemeten moet dat ook gebeuren op de oefenavonden wanneer er wordt gespeeld, vindt ze. Dan kan ook worden gekeken of de trillingen effect hebben die de muzikanten met muziek veroorzaken.

Overigens is er ook een lichtpuntje voor Crescendo. Onlangs heeft de gemeente bij de begrotingsbehandeling vijftig mille uitgetrokken als bijdrage in een nieuw onderkomen en hulp aangeboden bij het zoeken ervan. Crescendo zelf heeft wel suggesties: het politiebureau, het gebouw van het Leger des Heils en het voormalige arbeidsbureau.

Berkelland in actie na vragen SP over asbestwegen

U bent hier