h

SP: Radio Kootwijk geen plek voor massatoerisme

12 december 2005

SP: Radio Kootwijk geen plek voor massatoerisme

Het voormalige zendgebouw van Radio Kootwijk op de Veluwe staat al enige tijd leeg. Er wordt nijverig gezocht naar een goede herbestemming. Maar de gevolgde procedure en nu bestaande plannen voor het immense gebouw roepen vragen op bij de Gelderse SP.

Midden op de Veluwe werd, in de dertiger jaren van de vorige eeuw, een gigantisch groot gebouw neergezet. Het diende als zendstation om met name de radiocontacten met Nederlands- Indië te onderhouden.

Nu het gebouw al enige tijd leegstaat wordt er, door een breed opgezette stuurgroep, naar een nieuwe gebruiksmogelijkheid gezocht. Het pand Radio Kootwijk ligt dichtbij het gelijknamige dorpje, waar vroeger de medewerkers van het zendgebouw woonden. Middenin een schitterend stukje natuur.

In alle plannen staat dat het hergebruik geen schade mag aanbrengen aan deze natuur. Maar dat lijkt een onmogelijke opgave. De aankoop van het pand heeft vele miljoenen gekost, en dat geld zal men door de exploitatie terug willen verdienen. Het gevaar ligt dan op de loer dat Radio Kootwijk een plek voor massatoerisme wordt. Iets wat op deze plek gewoon niet kan, vindt de SP.

Enkele jaren geleden is er een stuurgroep opgezet, die een selectie heeft gemaakt uit de verschillende plannen. De manier waarop dit gebeurd is roept vragen op. De gemeente Apeldoorn heeft de Gelderse gedeputeerde van ruimtelijke ordening Theo Peters gevraagd om voorzitter van de stuurgroep te worden. Zonder Provinciale Staten hierover in te lichten heeft hij die uitnodiging aanvaard.

En dat brengt deze CDA- gedeputeerde in een merkwaardige dubbelrol. Hij zal uiteindelijk moeten oordelen of een voorgedragen initiatief qua bestemmingsplan en streekplan kan worden goedgekeurd. Terwijl hij zelf is betrokken bij die voordracht.

Kritiek is er ook op het feit dat op dit moment nog maar met één initatiefnemer wordt gesproken. Het betreft de plannen voor een electriciteitsmuseum, die afkomstig zijn van het bureau de Winter en Visser.

De statenfractie van de SP zal de ontwikkelingen in deze zaak aandachtig volgen. De rust en het natuurschoon moeten voorop staan, vinden we.

Radio Kootwijk: fotoreportage
Onrust over plannen met Radio Kootwijk

U bent hier