h

Vragen over concessieverlening openbaar vervoer door KAN

16 december 2005

Vragen over concessieverlening openbaar vervoer door KAN

De statenfractie van de SP heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld over plannen van het Knooppunt Arnhem- Nijmegen (KAN) met het openbaar vervoer. Volgens berichten in de media zou het KAN in de regio Arnhem- Nijmegen in de toekomst alle openbaar vervoer willen gunnen aan één vervoersmaatschappij.

In het artikel worden ook de spoorlijnen Arnhem- Tiel en Arnhem- Doetinchem genoemd. Dat is merkwaardig, omdat nu de provincie Gelderland bepaalt welke maatschappijen deze twee spoorlijnen mogen gebruiken.

De SP wil dat de provincie zich daarom nadrukkelijk gaat bemoeien met deze plannen van het KAN. Ook vragen we meer zicht op de samenwerking in algemene zin tussen KAN en provincie, op het gebied van het openbaar vervoer.

Statenlid Toine van Bergen: "Het blijft volgens ons altijd moeilijk samenwerken tussen de provincie en het KAN. Daar zijn de reizigers van het openbaar vervoer niet mee gediend. Het levert ook extra bureaucratie op. Bovendien is het ondemocratische karakter van het bestuur van het KAN een probleem".

Met deze laatste opmerking verwijst de SP naar het feit, dat in het KAN- bestuur onder andere niet rechtstreeks gekozen burgemeesters en wethouders van de diverse gemeenten in de regio Arnhem- Nijmegen zitten.

Tekst schriftelijke vragen

In het dagblad De Gelderlander van 15 december 2005 stond een artikel genaamd “Eén bedrijf voor trein, bus in KAN”. Volgens de krant wil het dagelijks bestuur van het KAN al het openbaar vervoer in handen van een concessiehouder brengen.
Naar aanleiding van dit artikel stelt de SP de volgende vragen:

1. Bent u bekend met de inhoud van dit krantenartikel?

2. In het artikel wordt het volgende geschreven over de concessieverlening van enkele spoorlijnen: “Naast busvervoer wil het regionaal bestuur de treindiensten Arnhem-Tiel, Arnhem-Doetinchem (…) onderbrengen in een uit te geven concessie voor openbaar vervoer”

Dit streven heeft invloed op de huidige positionering van de provincie als concessieverlener voor deze spoorlijnen. Wat is, in het licht van het hiervoor gestelde, uw mening over dit voornemen?

3. Kunt u in het globaal een beeld geven van de samenwerking tussen de provincie en het KAN op het beleidsterrein OV?

4. Het krantenartikel geeft duidelijk aan dat er sprake is van een voornemen. In het kader hiervan is er ook nog geen contact geweest tussen het AB van het KAN en de aangesloten gemeenten. Ongetwijfeld zal dit overleg nog plaatsvinden. Bent u bereid om eveneens deel te nemen aan dergelijke initiatieven, aangezien de beoogde bemoeienis met de spoorlijnen van Syntus invloed zal hebben op het realiseren van provinciaal beleid?

Namens de SP-fractie,
Toine van Bergen

Eén bedrijf voor trein, bus in KAN

Door JOOST AERTS

Met één vervoerbedrijf voor Arnhem, Nijmegen en omliggende gemeenten kunnen reizigers straks beter overstappen van bus op trein.

Dat vergroot de kwaliteit van het openbaar vervoer. Voor het dagelijks bestuur van Knooppunt Arnhem-Nijmegen is dit een belangrijk argument om het aantal OV-bedrijven drastisch terug te brengen.

Naast busvervoer wil het regionaal bestuur de treindiensten Arnhem-Tiel, Arnhem-Doetinchem en Nijmegen-Roermond onderbrengen in een uit te geven concessie voor openbaar vervoer. Nu rijden naast de NS nog Syntus, Connexxion, Novio en Hermes met trein of bus door de streek. Novio staat op het punt opgekocht te worden door de Haagse vervoerder HTM.

Of de aanbesteding voor een vervoerder slaagt, is nog onzeker. Zo heeft het KAN-bestuur minister Peijs gevraagd om de Nijmeegse stadsvervoerder Novio drie jaar langer te laten rijden met de huidige vergunning. Met die tijdwinst kunnen vergunningen in Arnhem en omstreken en Nijmegen en omgeving gelijktijdig vernieuwd worden. Peijs vindt dit te gortig en wil de grens voor Novio hooguit twee jaar oprekken. Maar dan nog moet het regiobestuur overtuigende argumenten aandragen. Opvallend is dat dit ingrijpend voorstel nog niet besproken is met de twintig gemeenteraden in de regio. Of er politieke steun voor is, staat niet vast.

U bent hier