h

Sociaal-Economisch Beleidsplan: veel economie, weinig sociaal

14 januari 2007

Sociaal-Economisch Beleidsplan: veel economie, weinig sociaal

Woensdag behandelde de commissie Economie en Milieu het Sociaal-Economisch Beleidsplan 2007-2011. In dit plan staan de hoofdlijnen van het Gelderse economische beleid. De SP vindt het plan vooral gericht op de economie, terwijl het sociale aspect teveel ontbreekt.

Het Sociaal-Economisch Beleidsplan werd vrij uitvoerig behandeld, terwijl GroenLinks en SP hadden aangegeven de behandeling te willen opschorten na de aankomende Provinciale Statenverkiezingen. Het plan heeft namelijk betrekking op meerdere jaren en groot beleid er snel "doordrukken" voordat de kiezer zich kan uitspreken vonden beide partijen een slecht idee. De PvdA maakte het daarentegen helemaal bont door aan te geven het eens te zijn met het verzoek tot opschorting, maar vervolgens toch gedetailleerd in te gaan op het plan.

De SP is van mening dat de provincie zich best met de economische ontwikkeling kan bemoeien maar daarbij wel een goed arbeidsmarktbeleid moet voeren. Het arbeidsmarktbeleid vanuit de provincie is in 2004 wegbezuinigd. In het voorstel keert het wel terug, maar alleen voor de sectoren voedsel, gezondheid en techologie. Voortzetten van deze speerpunten is geen slecht plan maar qua arbeidsmarkt alleen aandacht geven aan deze sectoren is te eenzijdig. Vooral in de maakindustrie en de zakelijke dienstverlening zullen de tekorten op de arbeidsmarkt én de vraag naar werknemers toenemen dus goed beleid is broodnodig.

Verder is er heel wat gezegd over de ondersteuning van startende ondernemers. De SP draagt hen een warm hart toe maar wil niet dat de provincie zich op dit vlak alleen met de jonge starters bezighoudt. Er zijn ook gedeeltelijk arbeidsongeschikten en oudere werknemers die een bedrijfje willen opstarten en zij worden nu vergeten. Daarnaast blijven we hameren op een andere "moeilijke" groep op de arbeidsmarkt: de schoolverlaters. Op dit punt is er sprake van een wirwar aan instanties terwijl de provincie een regisserende rol zou passen.

Daarnaast willen we aandacht voor de samenhang tussen wonen, werken en reizen in plaats van het blijven aanleggen van conjunctuurgevoelige bedrijventerreinen. Immers: de vraag naar grond neemt toe in economisch betere tijden terwijl bij een economische krimp hele terreinen leegstaan. Dat wordt tegengegaan door revitalisering - zeg gerust: een grote opknapbeurt. Verdere "verglazing" (meer kantoren) zien we daarom niet echt zitten. Liever gooien we het ook nog over een andere boeg: help alle MKB'ers en geef aandacht aan de maakindustrie!

Qua internationale contacten maakt Gelderland het helemaal bont. De reizen naar China worden voortgezet terwijl de Duitse buren in Noordrhein-Westfalen worden vergeten. Dit is zonde, want Nordrhein-Westfalen heeft hetzelfde totaal aantal inwoners als Nederland én een vergelijkbaar inkomenspeil. Dat is een prachtige afzetmarkt. Het spreekwoord "beter een goede buur dan een verre vriend" is hier zeker van toepassing.

Het meest opvallende punt uit dit voorstel was de introductie van één loket voor de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt op 1 januari 2008 ingevoerd en zorgt voor de bundeling van bijvoorbeeld milieu-, sloop- en bouwvergunningen in één vergunning. Misschien is dit de voorloper van het provincieloket?!

U bent hier