h

Stem op Ons Pardon!

10 januari 2007

Stem op Ons Pardon!

De SP Statenfractie heeft Ons Pardon uit Wageningen genomineerd als ‘Gelderse Aanpakker’.
Op de website van de provincie Gelderland, www.gelderland.nl, kan iedereen een stem uitbrengen.
De SP hoopt van harte dat heel veel mensen zullen stemmen op dit ambitieuze Wageningse initiatief.

De verkiezing van de 'Gelderse Aanpakker' is de verkiezing van een persoon of organisatie die een onuitwisbare indruk maakte op de Gelderse Statenleden het afgelopen jaar. Fracties uit de Staten nomineren een persoon of organisatie en de inwoners van Gelderland kunnen hieruit een keuze maken. De winnaar ontvangt 2500 euro dat besteed moet worden aan een goed doel in Gelderland. Op 24 januari 2007 maakt Commissaris van de Koningin Clemens Cornielje de winnaar bekend.

Het doel van Ons Pardon is Wageningse ‘oudewetters’ te helpen de tijd te overbruggen tot het pardon dat er tijdens de volgende regeerperiode waarschijnlijk komt. Daarnaast wil Ons Pardon hen nú al in staat stellen om een begin te maken met het opbouwen van een normaal leven. De SP is geraakt door de brede steun in de Wageningse samenleving die de organisatie heeft weten te verwerven.
Ons Pardon is voortgekomen uit een overleg van zes organisaties die asielzoekers ondersteunen: de Raad van Kerken in Wageningen, Stichting Noodopvang Wageningen, Stichting Vluchteling Onder Dak, Stichting Vluchtelingenwerk Midden-Gelderland, Van Harte Pardon Wageningen en de Scholengroep Hartenkreten. Ons Pardon onderhoudt daarnaast goede contacten met het Wageningse gemeentebestuur, Wageningse afdelingen van politieke partijen, Wageningse woningbouwcorporaties en de kerken in Wageningen en omliggende gemeenten.

Mochten zij winnaar worden dan zullen zij het gewonnen geld inzetten voor het project "Met Verve". Het doel daarvan is met behulp van kunstzinnige middelen kinderen van asielzoekers die vijf jaar of langer in Nederland verblijven nieuwe vaardigheden te leren en positieve ervaringen te laten opdoen.
Kijk voor meer informatie op www.onspardon.nl

U bent hier