h

'Gelderland gedoogt te gemakkelijk'

12 februari 2007

'Gelderland gedoogt te gemakkelijk'

Enkele tientallen bedrijven die onder het gezag van de provincie Gelderland vallen, opereren op dit moment zonder de juiste milieuvergunning. Dit blijkt uit gegevens die de provincie verstrekte na vragen van de Gelderse SP. Het gaat onder andere om bedrijven in de afvalsector. De SP is dan ook fel tegen de plannen om gedogen in Gelderland gemakkelijker te maken. Ook de VROM-inspectie is kritisch.

Onder het gezag van de provincie vallen volgens gegevens van de provincie Gelderland 28 bedrijven die niet de juiste milieuvergunning hebben en toch gewoon in werking zijn. 14 bedrijven hebben geen vergunning en ook geen gedoogbeschikking. En de andere 14 bedrijven hebben geen milieuvergunning maar wel een tijdelijke gedoogbeschikking. Veel van deze bedrijven zitten in de afvalbranche (sloop, recycling, compostering, gemeentewerven, et cetera).

Het gaat onder andere om het bedrijf RRT Betuwse Groenrecycling te Neerijnen dat met 41 stankklachten op een zesde plaats staat in de provinciale Milieuklachten Top Tien (gegevens uit het derde kwartaal van 2006. Zie: http://www.gelderland.nl/smartsite.shtml?id=9680#32). Bij RRT wordt groen gecomposteerd. Het zogenaamde 'omzetten' van de compost veroorzaakt stank. En ook de veelbesproken Afvalverwerking Vink B.V. te Barneveld die de stortplaats beheert, is een bedrijf zonder de juiste milieuvergunning (beide met gedoogbeschikking). De volledige lijsten zijn te vinden op: http://sis.prv.gelderland.nl/brondoc/PS/2006/NOTITIE/SIS_4152B7.PDF (Inrichtingen zonder milieuvergunning of gedoogbeschikking) en http://sis.prv.gelderland.nl/brondoc/PS/2006/NOTITIE/SIS_4152B6.PDF (Inrichtingen met een gedoogbeschikking).

De SP had deze lijsten opgevraagd omdat er momenteel gepraat wordt over een verdere versoepeling van het bestaande gedoogbeleid. In november maakte de provincie plannen bekend om voortaan van het vastgestelde gedoogbeleid af te kunnen wijken. Hiertoe zou kunnen worden volstaan met een handtekening, die van VVD gedeputeerde Van Diessen. In reactie op de plannen schreef de VROM-Inspectie aan de provincie een brief waarin zij benadrukt dat gedogen alleen in uitzonderingssituaties plaats mag vinden en dat het belang van het milieu een zwaarwegende afwegingsfactor moet zijn. Verder mag gedogen niet meer dan 6 maanden duren, moet de provincie terughoudend zijn met het gedogen van overtredingen (alleen in bijzondere omstandigheden of als tijdelijke maatregel) en moet ze dit niet op eigen intitiatief doen maar alleen op uitdrukkelijke aanvraag van het bedrijf. De inspectie wijst er op dat er 'in beginsel' een plicht is tot handhaven. De brief is te lezen op: http://sis.prv.gelderland.nl/brondoc/PS/2006/NOTITIE/SIS_4152B5.PDF

SP statenlid Toine van Bergen zal er in provinciale staten op aandringen dat het bestaande gedoogbeleid niet verruimd maar juist aangescherpt wordt. Van Bergen: 'Het principe van "regels zijn regels" heeft al nooit gegolden als het gaat om milieuvervuilende bedrijven. Als ze niet op tijd hun vergunningen op orde hebben of te veel overlast veroorzaken dan wordt dat meestal gedoogd. Een provincie die dat beleid nog verder versoepelt is als een leraar die geen orde kan houden in de klas en dus de regels maar aanpast.'

U bent hier